Bölmə - Digər fiqhi məsələlər

Digər fiqhi məsələlər Fətvalar

Siqaret çəkmək və onu satmaq icazəli deyil – Şeyx İbn Bəz

Sual : Siqaret çəkməyin hökmü nədir?! Haramdır, yoxsa məkruhdur?! Onun ticarətini etməyin hökmü nədir?! Cavab : Siqaret çəkmək, özü murdar (pis) olduğu və özündə çox zərərləri cəm etdiyi üçün haramdır. Allah Öz qullarına yeməkdən, içməkdən və başqa şeylərdən olan təmiz (pak) şeylər halal, murdar (pis) şeyləri isə haram etmişdir. Səndən onlara nəyin halal edildiyini soruşurlar. […]