Bölmə - Kafirlərlə münasibət

Fətvalar Kafirlərlə münasibət Zəkat və sədəqə

Qeyri-müsəlmanlara sədəqə vermək olarmı? – Şeyx Əbdüləziz bin Bəzz (Allah rəhmət etsin) (VİDEO)

Yüklə Sual: Qeyri-müsəlmanlara sədəqə vermək olarmı? Cavab: Müsəlmanlarla müharibə şəraitində olmayan qeyri-müsəlmana sədəqə vermək icazəlidir. Şərt odur ki, müsəlmanlarla müharibə şəraitində olmasınlar. Əminamanlıq, sakitçilik və əhd-peyman dönəmində kafirlərə sədəqə vermək icazəlidir. Uca Allah buyurur: “Allah din yolunda sizinlə vuruşmayan və sizi yurdunuzdan çıxartmayan kimsələrə yaxşılıq etməyi və onlarla ədalətlə rəftar etməyi sizə qadağan etməz. Allah […]
Kafirlərlə münasibət Məqalələr

Müsəlmanlar qeyri-müsəlmanlarla necə davranmalıdır?

Şeyx Useyminin (Allah ona rəhmət etsin) Böyük Britaniya müsəlmanlarına nəsihətləri Dindar müsəlman qeyri-müsəlmanlara necə münasibət bəsləməlidir? – bu sualla bir çoxları gündəlik qarşılaşır. Bəzi radikal təriqətlərin qeyri-müsəlman ölkələrində törətdiyi terror aktları artıq belə bir təəssürat yaradıb ki, dindar müsəlmanlar qeyri-müsəlmanlara dostcasına və xeyirxahlıqla yanaşa bilməz. Lakin, təəssüf ki, çoxlarına bir fakt məlum deyil ki, İslam dini […]
Kafirlərlə münasibət Məqalələr

İslamın qeyri-müsəlmanlarla davranışı

Bütün təriflər Uca Allaha məxsusdur. İslamın insanlığa baxışı rəhmət və sevgi doludur. Heç başqa cür düşünülə də bilməz. Çünki İslam dini Allahın göndərdiyi dindir. Və bütün insanlığı bu dinə dəvət edir. Eyni zamanda, Allah bu dini vəhy etdi. Yaradılmışların ən mərhəmətlisi olan Məhəmmədin (Allahın ona salavat və salamı olsun) ürəyinə endirdi. Uca Allah bunun doğruluğunu nazil […]