Bölmə - Dəvətin qaydaları

Dəvətin qaydaları Şeyx Qamət Süleyman

Qamət Süleymanov – Dəvətin qaydaları (DƏRSLƏR)

Dəvətin ədəbləri (25.01.2020) Nəsihət etmənin ədəbləri (sual-cavab, 10.07.2019) Dəvətin üslubu (2019) Dəvətin qaydaları (2019) Dəvətin alınması üçün mühüm qaydalar (Gəncə, 23.11.2019) Üzərimizə düşən məsuliyyət (2018) Rəhimli olun qardaşlar! (sual-cavab, 2018) İnsanlarla münasibət və hikmətli dəvət (Xudat, 02.06.2018) Dəvəti qoruyaq (Sumqayıt, 04.09.2018) İslamda dörd önəmli qayda (Məkkə, 28.04.2017) Dəvət haqqında ümumi nəsihət (19.07.2017) Yaxşılığı əmr edib, […]
Bidət əhli ilə münasibət Dəvətin qaydaları Əqidənin ümumi əsasları Mənhəcin ümumi əsasları Qəbir, Axirət günü, Cənnət və Cəhənnəm Qəza və qədər Şeyx Qamət Süleyman

İmam Muzaninin «Şərhus-Sünnə» risaləsinə şeyx Əhməd Nəcminin şərhi – kitabı (20 dərs)

001. Müqəddimə (İmam Muzaninin «Şərhus-Sünnə» risaləsi haqqında) 002. ÖN SÖZ 003. Allahın hər şeydən uca olması «ULÜV» 004. Qəza və qədər 005. Mələklər 006. Adəm 007. Cənnət və Cəhənnəm 008. İman 009. Quran 010. Allahın ad və sifətləri 011. Əcəl 012. Qiyamət və hesab günü 013. Cənnət 014. Allahı görmək barədə 015. Rəhbərlərə itaət və […]
Dəvətin qaydaları Fətvalar

Şəriətin böyük işlərinə müdaxilə etmək – Şeyx Saleh bin Fovzan əl-Fovzan (VİDEO)

Yüklə Sual: Möhtərəm şeyx, Allah sizi müvəffəq etsin. Sualda deyilir ki, sıravi insanların ümmətə aid böyük məsələlərə müdaxilə etməsi nə qədər doğrudur? Onların bu kimi məsələlərə müdaxiləsi Allahın adından bilmədən danışmaq sayılırmı? Cavab: Bəli, bu bilmədiyi halda Allahın adından danışmaq sayılır. Şəriət məsələləri bu işlərin hökmünü və çıxış yolunu bilənlərə həvalə edilir. Uca Allah buyurur: “Onlara […]
Dəvətin qaydaları Fətvalar

Gənc müsəlmanın ümməti təfriqəyə salan fitnəkar dəstələrə münasibəti – Şeyx Saleh əl-Fovzan (VİDEO)

Yüklə Dəstələr nə qədər çox olursa-olsun yalnız bir haqq camaat vardır, o da səhabələr, tabiinlər və onların ardınca gedən əməlisaleh sələflərin yoludur. Peyğəmbər (Ona Allahın salavatı və salamı olsun) demişdir: “Ümmətimdən bir dəstə daim haqq üzərində olacaqdır. Onları alçaldan, onlara müxalif olanlar, uca və nöqsansız Allahın əmri gəlməyincə, onlara heç bir zərər verə bilməyəcəklər.” Allaha […]
Dəvətin qaydaları Fətvalar

Sosial şəbəkələrdə “Paylaş, savab qazan!” mesajı – Şeyx Fovzan (VİDEO)

Yüklə Sual: Möhtərəm şeyx, sualda deyilir ki, bugünki gündə, ələlxüsus telefon mesajlarında bəzi hədislər göndərir və sonda “bunu paylaş, sən də savab qazan!”, yaxud buna bənzər sözlər yazırlar. Şeyx, bizim səhihliyini bilmədiyimiz belə hədisləri başqasına göndərməyimiz nə qədər doğrudur? Cavab: Sənə belə hədisləri göndərən adam hədisin məsdərini, onu hansı mənbədən götürdüyünü, kimin rəvayət etdiyini, kimin […]
Dəvətin qaydaları Fətvalar

Sələfi mənhəcinin əsasları nədir? – Şeyx Saleh əl-Fovzan (VİDEO)

Yüklə Şeyx Saleh əl-Fovzan: Sələfin MƏNHƏCİ faydalı elm, saleh əməl, din qardaşlığı, yaxşı və təqvalı işlərdə əlbir olmaqdır. Budur saleh sələfilərin mənhəci. O mənhəc ki, kim ondan tutunarsa, fitnələrdən və şərdən xilas olar, Allahın razılığını qazanar. Uca Allah buyurur: “…Allah onlardan, onlar da Allahdan razıdırlar. (Allah) onlar üçün əbədi qalacaqları, (ağacları) altından çaylar axan cənnətlər […]
Dəvətin qaydaları Səid İsrafilov

Səid İsrafilov – Sələfi dəvətinin əsasları (11 dərs)

Müqəddimə Birinci əsas: Şəriət elminə önəm vermək İkinci əsas: İslamı əməli şəkildə tətbiq etmək Üçüncü əsas: Allahın yoluna açıq-aydın dəlillərlə dəvət etmək Dördüncü əsas: Sələfin əqidəsinə elm, əməl və təlimlə önəm vermək Beşinci əsas: Peyğəmbərin (sallaLlahu aleyhi və səlləm) sünnəsinə önəm vermək, ona əməl etmək və ona dəvət etmək Altıncı əsas: Sünnə alimlərinə möhkəm bağlılıq […]
Dəvətin qaydaları Dində yeniliklər Əqidənin ümumi əsasları Günahlar Hədis və şərh Mənhəcin ümumi əsasları Peyğəmbərlərə iman Qəza və qədər Şeyx Qamət Süleyman Tövhid və növləri

İbn Teymiyyənin “əl-Fətava əl-Kubra” (Kitəbu əs-Sünnə va əl-Bid`a) kitabındakı sual-cavablardan faydalar (15...

0-İbn Teymiyyənin həyatı. 1-Qurani gətirəndə ayağa qalxmaq olarmı 1.(2)-Qəbrın yaninda Quran qoymaq, oxumaq və şam yandirmaq olarmı 2-Quranla fala baxmaq olarmı camaatla yığışıb Quran oxumaq və dua etmək olarmı 3-5.Suallar-saqqal, namaz, dua və əhli beyt ilə bağlı suallara cavablar 6-Allahdan qeyrisinə baş əyənin hökmü nədir 7.(1)-İslam dinində ulduzlarla insanların əlaqəsi varmı 7.(2)-İslam dinində ulduzlarla insanların […]
Bidət əhli ilə münasibət Dəvətin qaydaları Dində yeniliklər Əqidənin ümumi əsasları Mənhəcin ümumi əsasları Müsəlman hakimlərə münasibət Peyğəmbərlərə iman Qəbir, Axirət günü, Cənnət və Cəhənnəm Qəza və qədər Şeyx Qamət Süleyman Səhabələrə və Peyğəmbər ailəsinə münasibət Tövhid və növləri

Qamət Süleymanov – Sünnənin üsulu (31 dərs)

1. Səhabələrin yolu ilə getmək 2. Peyğəmbər bütün insanlar üçün gəlib 3. Bidəti tərk etmək 4. Hər bidət zəlalətdir 5. Bidət əhlinin əlamətləri 6. Mübahisələri tərk etmək 7. Hədislərə tabeçilik 8. Qiyas 9. Elm öyrənin 10. Quran və Sunnəyə tabe olmaq 11. Minhəc 12. Qəza və Qədərə iman etmək 13. Quran Allahın kəlamıdır məxluq deyil […]