Bölmə - Tövhid və növləri

Şeyx Qamət Süleyman Tövhid və növləri

Qamət Süleymanov – Tövhid (DƏRSLƏR)

Tövhiddən azmağın səbəbləri (2019) Şirk ən böyük zülmdür (05.12.2019) Lə iləhə illallahı düzgün başa düş (2018) Tovhid haqqında qısa xatırlama (24.04.2016) Tövhidin əhəmiyyəti (Məkkə, 17.12.2015) Allah ilə düzgün əlaqə qurmaq (Məkkə, 18.12.2015) Le ilehe illellah (07.10.2014) Ibadet yalniz Allaha olmalidir (18.12.2013) Evvel tovhidi bilmeliyik (19.05.2013) Tovhid elmi (2012) Le ilehe ille Allahin shertleri (2011) Devet, […]
Əqidənin ümumi əsasları Qəbir, Axirət günü, Cənnət və Cəhənnəm Qəza və qədər Ramin Mütəllim Tövhid və növləri

Комментарии шейха Ахмада ан-Наджми к посланию «Шарх ас-Сунна» имама аль-Музани (15 уроков)

Краткое письменное вступление к книге: В наших уроках, с помощью Аллаха, мы прочитаем комментарии шейха Ахмада ан-Наджми, а также (при необходимости) комментарии шейха Убайда аль-Джабири и других ученых к посланию великого ученого шафиитского мазхаба, имама ахли-Сунны Исмаила ибн Яхъи аль-Музани аш-Шафии, который являлся близким учеником выдающегося имама Шафии. В своем кратком послании «Шарх ас-Сунна» имам […]
Fətvalar Tövhid və növləri

Məgər bilmirsənmi Allah səni görür! – Şeyx Xalid əz-Zafiri (VİDEO)

Yüklə Şeyx Xalid bin Dahavi əz-Zafiri: Ey Allahın qulları, Allahın sizi gördüyünü bilirsiniz, Allahın neməti, minnəti, lütfü və səltənəti içərisində yaşayırsınız, bəs Allaha asilik və günahla qarşılıq verdikdə heç Ondan utanmırsınız?! Məgər bilmirsənmi Allah səni görür?! O səni görür və səndən agahdır. Heç bir şey Ondan gizli qalmır. Ey Allahın qulları, Allahın gözəl adları və […]
Fətvalar Tövhid və növləri

Tağuta küfr etmək nə deməkdir? – Şeyx Əbdüləziz bin Bəzz (Allah rəhmət etsin) (VİDEO)

Yüklə Sual: Tağuta küfr etmək nə deməkdir? Cavab: Mənası, ondan imtina etmək və onun batil olduğunu etiqad etməkdir. Uca və nöqsansız Allah buyurur: “Hər kəs Taqutu inkar edib Allaha iman gətirsə, o, artıq (qırılmaq bilməyən) ən möhkəm bir ipdən (dəstəkdən) yapışmış olur…” (əl-Bəqərə: 256). Tağutun mənası Allahdan başqa ibadət olunan deməkdir. Yəni, insan Allahdan başqasına: […]
Fətvalar Tövhid və növləri

Allahın ad və sifətlərini sevmək, insanı cənnətə aparır – Şeyx Xalid əz-Zafiri (VİDEO)

Yüklə Şeyx Xalid bin Dahavi əz-Zafiri: Allahın bəndələri, Allahdan qorxun. İki səhih kitabında Aişədən (Allah ondan razı olsun) rəvayət edilir ki, Peyğəmbər (Ona Allahın salavatı və salamı olsun) bir kişini qoşun dəstəsinə başçı təyin edir. O camaata namaz qıldıranda qiraətini “Qulhuvəllahu əhəd” surəsi ilə bitirirdi. Bunu hər namazda, hər rükətdə təkrar edirdi. Onunla olan səhabələr […]
Fətvalar Tövhid və növləri

Səhabə və tabiinlər hamılıqla Allahın zatı ilə bütün məxluqatdan ucada olmasını etiqad edib – Şeyx İbn Useymin...

Yüklə İcmanın (səhabə və tabiin ittifaqı) Allahın zatı ilə bütün məxluqatdan ucada olmasına dəlalət etməsi belədir ki, bütün səhabələr və tabiinlər təsdiq edirdilər ki, Allah zatı ilə hər şeydən ucadadır. Onların bu məsələdə yekdil fikirdə olmasına sübut nədir? Onların bu məsələdə yekdil fikirdə olmasını sübut edən dəlil məxfidir. Hər kəs üçün faydalıdır deyə, bunu bilmək […]
Fətvalar Şübhələrə rəddiyələr Tövhid və növləri

İnsan fitrəti ilə Allahın səmada olduğunu bilir – Şeyx İbn Useymin (VİDEO)

Yüklə Hər bir insan fitrəti ilə Allahın səmada olduğunu bilir. Hətta kafir də həyəcanlı anlarda qəlbi ilə səmaya yönəlir. . İnsan dua edərkən qəlbi səmaya yönəlir. Hədisdə Peyğəmbər (ona Allahın salavatı və salamı olsun) buyurur ki, “insan əllərini göyə qaldırıb, “ey Rəbbim”, “ey Rəbbim” deyərək dua edir.” Onu bu cür dua etməyə yönəldən kimdir? Əlbəttə […]
Fətvalar Tövhid və növləri

Ağıl Allahın zatı ilə bütün məxluqatdan uca olduğuna dəlalət edir – İbn Useymin (VIDEO)

Yüklə Ağıl Allahın zatı ilə bütün məxluqatdan uca olduğuna dəlalət edir. Ağlı başında olan insandan soruşsan ki, ucalıq naqislik, yoxsa kamillik sifətidir? Heç şübhəsiz ki, ucalıq kamillik sifətidir deyəcəkdir. Hər bir aqil insan bilir ki, ucalıq kamillik sifətidir. Sən aqil insandan soruşsan ki, ucalıq kamillik əlamətidir, yoxsa naqislik? O deyəcək ki, ucalıq kamillik sifətidir. Kamilliyə […]
Əqidənin ümumi əsasları Şeyx Qamət Süleyman Tövhid və növləri

Qamət Süleymanov – Tövhid kitabı (85 dərs)

1. Muhammad İbn Abdul-Vahhab’ın həyatı 2. Muhammad İbn Abdul-Vahhab’a atılan ittihamlar 3. Allah cinləri və insanları yalnız Ona ibadət etmək üçün yaradıb 4. Allaha ibadət edin, Tağutdan çəkinin 5. Rəbbin yalnız Ona ibadət etməyi və valideynlərə yaxşılıq etməyi buyurmuşdur 6. Allaha heç nəyi şərik qoşmayın, valideynlərə yaxşılıq edin 7. Faydalar, Tövhidin məqamı 8. Cənnətə aparan […]
Əqidənin ümumi əsasları Şeyx Qamət Süleyman Sufilər Təkfir qaydaları Tövhid və növləri Xəvariclər

Qamət Süleymanov – İslamdan çıxaran 10 məsələ (14 dərs)

1. Allaha şərik qoşmaq, Allahdan qeyrisinə qurban kəsmək 2. Özü ilə Allahın arasında vasitə qoşmaq, Şəfaət, Kafiri kafir görməyən 3. Şəfaət haqqında, növləri, şərtləri, Kafiri kafir görməyən 4. Təkfirin şərtləri, Peyğəmbərdən ﷺ başqasını yolunun kamil, gözəl olmasına etiqad edən 5. Maidə 44, Allahın hökmü ilə hökm verməyən kafirdir 6. Tağutun növləri, Hakimə qarşı çıxmağın şərtləri, […]
Dəvətin qaydaları Dində yeniliklər Əqidənin ümumi əsasları Günahlar Hədis və şərh Mənhəcin ümumi əsasları Peyğəmbərlərə iman Qəza və qədər Şeyx Qamət Süleyman Tövhid və növləri

İbn Teymiyyənin “əl-Fətava əl-Kubra” (Kitəbu əs-Sünnə va əl-Bid`a) kitabındakı sual-cavablardan faydalar (15...

0-İbn Teymiyyənin həyatı. 1-Qurani gətirəndə ayağa qalxmaq olarmı 1.(2)-Qəbrın yaninda Quran qoymaq, oxumaq və şam yandirmaq olarmı 2-Quranla fala baxmaq olarmı camaatla yığışıb Quran oxumaq və dua etmək olarmı 3-5.Suallar-saqqal, namaz, dua və əhli beyt ilə bağlı suallara cavablar 6-Allahdan qeyrisinə baş əyənin hökmü nədir 7.(1)-İslam dinində ulduzlarla insanların əlaqəsi varmı 7.(2)-İslam dinində ulduzlarla insanların […]
Əqidənin ümumi əsasları Məqalələr Tövhid və növləri

Dörd prinsip

Əzəmətli ərşin Rəbbi olan Kəramətli Allahdan səni dünya və axirətdə qorumasını və harada olursan ol, sənin işlərini xeyir-bərəkətli etməsini istəyirəm. Allah səni verdiyi nemətlərə şükür edən, müsibətlər anında səbr edən və işlətdiyin günahlara görə bağişlanma diləyən bəndələrindən etsin. Həqiqətən bu üç sadalanan əməl səadət ünvanıdır. Allah səni Ona itaət etməyə yönəltsin! Bilməlisən ki, həqiqətən, İbrahim […]
Əqidənin ümumi əsasları Məqalələr Tövhid və növləri

İslamı pozan amillər

İslamı pozan amillər ondur.1. Uca Allaha ibadətdə şərik qoşmaq. O buyurur: “Allah Ona şərik qoşmağı əsla bağışlamaz. Bun­dan başqa olan günahları isə dilədiyi kimsə üçün bağış­lar…” (Nisa, 4/116). Başqa bir ayədə isə buyurur: “Allaha şərik qoşana Allah, şübhəsiz ki, Cənnəti haram edər. Onun düşəcəyi yer Cəhənnəmdir. Zalımların heç bir köməkçisi yoxdur!” (Maidə, 5/72) Allahdan qeyrisinə […]
Bidət əhli ilə münasibət Dəvətin qaydaları Dində yeniliklər Əqidənin ümumi əsasları Mənhəcin ümumi əsasları Müsəlman hakimlərə münasibət Peyğəmbərlərə iman Qəbir, Axirət günü, Cənnət və Cəhənnəm Qəza və qədər Şeyx Qamət Süleyman Səhabələrə və Peyğəmbər ailəsinə münasibət Tövhid və növləri

Qamət Süleymanov – Sünnənin üsulu (31 dərs)

1. Səhabələrin yolu ilə getmək 2. Peyğəmbər bütün insanlar üçün gəlib 3. Bidəti tərk etmək 4. Hər bidət zəlalətdir 5. Bidət əhlinin əlamətləri 6. Mübahisələri tərk etmək 7. Hədislərə tabeçilik 8. Qiyas 9. Elm öyrənin 10. Quran və Sunnəyə tabe olmaq 11. Minhəc 12. Qəza və Qədərə iman etmək 13. Quran Allahın kəlamıdır məxluq deyil […]
Dində yeniliklər Əqidənin ümumi əsasları Mənhəcin ümumi əsasları Peyğəmbərlərə iman Qəbir, Axirət günü, Cənnət və Cəhənnəm Qəza və qədər Qohumluq əlaqələri Şeyx Qamət Süleyman Səhabələrə və Peyğəmbər ailəsinə münasibət Tövhid və növləri

Qamət Süleymanov – Əqidətul Vasitiyyə (23 dərs)

1. Quran məxluq deyil 2. Qiyamət günü Allahı görmək 3. Peyğəmbərin yolu, Allahın gecənin 1/3-i nazil olması 4. Allahın Əsma və Sifəti 1 (Allahın sevinməsi) 5. Allahın Əsma və Sifəti 2 (Allahın təəccüblənməsi) 6. Allahın Əsma və Sifəti 3 (Allahın səmada olması) 7. Allahın Əsma və Sifəti 4 8. Allahın Əsma və Sifəti 5 9. […]