Əqidənin ümumi əsasları Səid İsrafilov Tövhid və növləri

Səid İsrafilov – Şərh əs-Sünnə (25 dərs)

 

İmam əl-Muzənin Şərh əs-Sünnə kitabının əl-Cunnə adlı şərhi – 25 dərs

Zeyd əl-Mədxəli