Bölmə - Müsəlman hakimlərə münasibət

Mənhəcin əsasları Mənhəcin ümumi əsasları Müsəlman hakimlərə münasibət Ramin Mütəllim

Zalım rəhbərlə altmış il, rəhbərsiz keçirilən bir gecədən daha yaxşıdır – İbn Teymiyyə

İbn Teymiyyə (Allah ona rəhmət etsin) demişdir: «Zalım rəhbərlə altmış il, rəhbərsiz keçirilən bir gecədən daha yaxşıdır. Tarixdə baş verən hadisələr bu gerçəyi əyani şəkildə göstərmişdir. Rəhbərin təbii ölümü və ya qətlə yetirilməsi ilə ölkənin başsız qalması və meydana gələn vətəndaş müharibəsi və ya xalq üsyanları nəticəsində (bəzi köçəri tayfaların və kəndlilərin etdiyi kimi) kimsənin […]
Məqalələr Müsəlman hakimlərə münasibət

Rəhbərə itaətin cəmiyyətə və fərdlərə təsiri

Şeyx Saleh ibn Fövzan əl-Fovzan (Allah onu qorusun) demişdir: Müsəlman rəhbər ətrafında birləşmək müsəlmanlar üçün vacib olan hökmlərdəndir və bu barədə ixtilafa düşmək icazə deyil. Çünki bu ixtilaflar, silahlı qarşıdurmaya gətirib çıxara bilər. Bunun qarşısını almaq üçün Allahın kitabı və Peyğəmbərin ﷺ sünnəsinə müxalif olmadığı müddətcə rəhbərin mövqeyi ilə razılaşmadığımız yerlərdə biz öz mövqeyimizi tərk […]
Müsəlman hakimlərə münasibət Radikallıq və terrora münasibət Şeyx Qamət Süleyman Təkfir qaydaları Xəvariclər

Şeyx Fovzanın «Təkfir və xuruc məsələlərində böyük imamların (alimlərin) mənhəci (yolu)» kitabı (14 dərs)

01.Təkfir mövzusuna ön söz; Mənhəcin tərifi 02.Dəvətin imamları 03.Dəvətin mənhəci 04.Təkfir və xuruc fikirlərinə düşənlərdən gələn fəsadlar 05.Xəvariclərin azmağının səbəblərindən – elmsizlik və alimlərdən uzaq qalmaq 06.Xuruc (Rəhbərə qarşı çıxmaq) 07.Xuruca aid 2-ci məsələ (1.hissə) 08.Xuruca (Rəhbərə qarşı çıxmağa) aid 2-ci məsələ (2.hissə) 09.Xuruca (Rəhbərə qarşı çıxmağa) aid 2-ci məsələ (3.hissə – SON) 10.Şeyx Fovzanın […]
Fətvalar Müsəlman hakimlərə münasibət

Mən bu rəhbərə beyət etməmişəm, ona itaət etməyim də vacib deyil – Şeyx Saleh əl-Fovzan (VIDEO)

Yüklə Sual: Sualda deyilir ki, mən bu rəhbərə beyət etməmişəm (sədaqət andı içməmişəm) ona görə də mənim bu rəhbərə itaətim vacib deyil. Cavab: Əgər o müsəlmanlardan deyilsə, onda itaət etmir. Əgər müsəlmandırsa o zaman müsəlmanların rəhbərinə itaət etməsi vacibdir. Hər kəsin rəhbərə beyət etməsi vacib deyil. Əgər sayılıb-seçilən və elm adamları beyət ediblərsə, digərləri onlara […]
Fətvalar Müsəlman hakimlərə münasibət

Rəhbərin təyin etdiyi nazirlər, icra başçıları və digər məmurlara itaət etmək rəhbərə itaət sayılır –...

Yüklə Elm adamları deyirlər ki, imam sözü dövlət başçısı deməkdir. Dövlət başçısının icraçı məmuru da rəhbər hesab olunur. Çünki Peyğəmbər (ona Allahın salavatı və salamı olsun) hədisdə belə demişdir: “Kim mənim icraçı məmuruma itaət edərsə, mənə itaət etmiş sayılır.” Ona görə də dövlət başçısının təyin etdiyi nazirlər, icra başçıları, müdirlər və başqa bu kimi insanlara […]
Fətvalar Müsəlman hakimlərə münasibət

Dövlət başçısına itaət edən insan, bu itaəti Allaha ibadət olaraq görməlidir – Şeyx İbn Useymin (VİDEO)

Yüklə “Ey iman gətirənlər! Allaha və Peyğəmbərə itaət edin, özünüzdən olan ixtiyar (əmr) sahiblərinə də..” (Nisa: 59) “özünüzdən olan ixtiyar (əmr) sahiblərinə də.” Bu ayənin ərəbcəsində cümlənin feli silinmişdir ki, əvvəldə deyilən itaət növünə tabe olsun. Ayədə “əmr sahiblərinə itaət edin” – demədi, dedi ki, “özünüzdən olan əmr sahiblərinə də”. Çünki əmr sahiblərinə itaət Allah […]
Fətvalar Müsəlman hakimlərə münasibət Xəvariclər

Şeyx Fövzan: “Başçıya qarşı çıxmağın bir neçə növü vardır” (VİDEO)

Yüklə Sual verən deyir ki, ey şeyx, Allah sizi xeyrə müvəffəq etsin. Allah bilir ki, mən sizi Allah üçün sevirəm. Sualım budur ki, zamanımızda alimləri müxtəlif camaatlara bölmək və onları məzəmmət etmək çoxalmışdır. Hətta, bəziləri deyir ki, alimlər dövlətə işləyirlər. Allah sizi xeyrə müvəffəq etsin buna nəsihətiniz nədir? İkinci sualım da odur ki, məclislərdə ölkə […]
Fətvalar Müsəlman hakimlərə münasibət

Quran və sünnə ilə hökm etməyən rəhbərə itaət edilirmi? – Şeyx Saleh bin Fovzan əl-Fovzan (VİDEO)

Yüklə Sual: Möhtərəm şeyx, Allah sizi müvəffəq etsin. Biz dərslərimizdə keçmişik ki, rəhbər istər əməlisaleh, istərsə də günahkar olsun, ona itaət edilməlidir. Amma bəzi adamlar deyirlər ki, rəhbər Quran və sünnə ilə idarə edərsə, ona itaət edilir. Belə deyilsə, ona itaət edilmir. Bu nədərəcə doğrudur? Cavab: Bu xəvariclərin iddiasıdır. Bu Əhli Sünnə və Camaatın yoluna […]
Fətvalar Müsəlman hakimlərə münasibət Xəvariclər

Rəhbərə müxalif olmaq üçün partiya qurmaq – Şeyx Saleh bin Fovzan əl-Fovzan (VİDEO)

Yüklə Allah sizi xeyirlə mükafatlandırsın, sualda deyilir ki, rəhbərə müxalif olmaq üçün partiya qurmaq olarmı? Bu üsyan sayılırmı və bu xəvariclərin yoludurmu? Cavab: Bəli, xəvaricləlrin mənhəci elə budur. Onların işi rəhbərə müxalif olmaq, ona qarşı çıxacaq partiya qurmaqdır. Bunun rəhbərə qarşı üsyan, yaxud üsyanın bir növü olmasında heç bir şübhə yoxdur. Əslində vacib olan müsəlmanların […]
Fətvalar Müsəlman hakimlərə münasibət Şübhələrə rəddiyələr

Sələfilər itaətdə ifrata varırmı? – Şeyx Saleh bin Fovzan əl-Fovzan (VİDEO)

Yüklə Bəziləri deyirlər ki, Allaha asilik olmayan işlərdə rəhbərə itaətə və gizlidə nəsihət etməyə çağırış edənlər, itaətdə həddini aşanlardır və bu, rəhbərlər barəsində ifrata varmaqdır. Bu, birbaşa Peyğəmbərə (ona Allahın salavatı və salamı olsun) qarşı ittihamdır. Hətta uca və nöqsansız Allaha qarşı da ittihamdır. Uca Allah buyurur: “Ey iman gətirənlər, Allaha itaət edin, onun elçisinə […]
Əqidənin ümumi əsasları Fətvalar Müsəlman hakimlərə münasibət

Müsəlman ölkələrin zəif olması rəhbərlərə görədir? – Şeyx Saleh bin Fovzan əl-Fovzan (VİDEO)

Yüklə Sual: Sizcə müsəlmanların zəif və fikir ayrılığında olmasına səbəb nədir? Buna rəhbərlər səbəbdir, yoxsa biz hamımız?! Allah sizi xeyirlə mükafatlandırsın. Cavab: Ümumilikdə müsəlmanların zəifliyinin səbəbi müsəlmanlar özləridir. Çünki müsəlmanlar Allahın onlara əmr etdiyinə riayət etmirlər. Müsəlmanlar yaxşı işlərdə əlbir olmaq, bir-birinə tövsiyə etmək, Allahın dini ətrafında birləşmək, Allahın dinini dərindən öyrənmək, Allah yoluna dəvət […]
Fətvalar Müsəlman hakimlərə münasibət

Rəhbərdən başqa kiməsə beyət etmək olarmı? – Şeyx Useymin (Allah rəhmət etsin) (VİDEO)

Yüklə Sual: Şeyx Allah sizi xeyirlə mükafatlandırsın, müsəlman ölkəsində ölkə rəhbərindən əlavə, hər hansı təşkilatın rəhbərinə eşidib itaət etmək beyəti etməyin (sədaqət andı içməyin) hökmü nədir? Cavab: Bu, haramdır, əsla halal deyildir. İslamın qəbul etdiyi beyətin olduğu bir ölkədə (rəhbərdən başqa) digər bir şəxsə beyət etmək halal deyildir. Yalnız səfərdə kimsə əmir təyin edilərsə, ona […]
Cihad Fətvalar Hədis və şərh Müsəlman hakimlərə münasibət

“Ən gözəl cihad zalım rəhbərin önündə deyilən haqq sözdür!“ – Şeyx Fovzan (VİDEO)

Yüklə Sual: “Ən gözəl cihad zalım rəhbərin önündə deyilən haqq sözdür!” hədisi, sosial şəbəkələrdə rəhbərlərə etiraz edənlərə şamil edilirmi? Cavab: Xeyr, aid deyil. Çünki hədisdə zalım rəhbərin önündə deməkdən bəhs edilir. Yəni rəhbərlə üzbəüz gəldikdə deyər. Hədisdə deyilmir ki, minbərdə, yaxud küçələrdə etiraz eləsin. Deyir zalım rəhbərin qarşısında desin. Uca Allah Musa və Haruna dedi […]
Fətvalar Müsəlman hakimlərə münasibət

Müsəlman rəhbər üçün nə etməliyik? – Şeyx Fovzan (VİDEO)

Yüklə Üzərimizə düşən vacib müsəlmanların rəhbərlərinə ehtiram göstərmək, onlar üçün dua etməkdir. Müsəlmanların rəhbərləri üçün dua etmək vacibdir. Əhli Sünnənin imamı Əhməd bin Hənbəl (Allah rəhmət etsin) demişdir: “Əgər hansısa duamın qəbul olunacağını bilsəydim, o duanı rəhbər üçün edərdim.” Çünki, rəhbər islah olunarsa, ümmət də islah olunar, din qalib gələr. Rəhbər üçün dua etmək, təkcə […]
Fətvalar Müsəlman hakimlərə münasibət

Rəhbəri təhqir edəni, Allah alçaldar – Şeyx Saleh bin Fovzan əl-Fovzan (VİDEO)

Yüklə Tirmizi Əbu Bəkrədən (Allah ondan razı olsun) həsən sənədlə Peyğəmbərə (Ona Allahın salavatı və salamı olsun) nisbətən rəvayət edir ki, “kim rəhbəri təhqir edərsə, Allah da onu alçaldar.” Biz demişdik ki, ədalətli rəhbərə hörmət edilməlidir. Belə rəhbərə hörmək etmək, uca və nöqsansız Allaha hörmət etməkdir. Bu hədisdə isə ümumiyyətlə heç bir rəhbəri təhqir etmək […]
Kamal Hüseyn Müsəlman hakimlərə münasibət

Əmirlərə itaət – Kamal Hüseyn (18 dərs)

Əmirlərə itaət 1 Əmirlərə itaət 1   Əmirlərə itaət 2 Əmirlərə itaət 2   Əmirlərə itaət 3 Əmirlərə itaət 3   Əmirlərə itaət 4 Əmirlərə itaət 4   Əmirlərə itaət 5 Əmirlərə itaət 5   Əmirlərə itaət 6 Əmirlərə itaət 6   Əmirlərə itaət 7 Əmirlərə itaət 7   Əmirlərə itaət 8 Əmirlərə itaət 8 […]
Fətvalar Müsəlman hakimlərə münasibət

Rəhbərlərə itaətə çağırmaq yaltaqlıqdırmı? – Şeyx İbn Useymin

Sual: Məlumdur ki, Əhli Sünnə və Camaat (sələfilər) müsəlman toplumun birliyinə çalışırlar. Ona görə də hər nə olursa olsun, yaxşı işlərdə rəhbəri eşidib, ona itaət etməyi vacib sayırlar. Çünki burada əsas məqsəd insanların əminamanlığının və sabitliyin qorunmasıdır. Möhtərəm şeyx bəzi müsəlmanlar elə düşünürlər ki, belə mövqedə olmaq alçaldıcı və zəif mövqedir. Hətta bunu yaltaqlıq mövqeyi kimi […]
Məqalələr Müsəlman hakimlərə münasibət

Rəhbərin camaat üzərində olan haqları

Rəhbərin öz işini layiqincə yerinə yetirməsi üçün camaat rəhbərə qarşı olan münasibətlərini lazımi səviyyədə yerinə yetirməlidirlər. Çünki camaat bu işdə rəhbərlə ortaqdırlar. Kəəb əl-Əhbar demişdir: “İslamın, rəhbərin və camaatın misalı, çadır, dirək, ip və paya timsalındadır. Çadır misalı İslam, dirək rəhbər, ip və payalar isə insanlarıdır. Bunların biri digərini tamamlayır”. Camaatın boynuna düşən haqlar bunlardır: […]
Fətvalar Müsəlman hakimlərə münasibət Xəvariclər

Rəhbər üçün dua etməyən şəxs xəvaric bidəti edir – Şeyx İbn Useymin (VIDEO)

Yüklə Şeyx Muhəmməd bin Saleh əl-Useymin: Rəhbər üçün dua etməyən insan pis bidət edir. Bu, xəvaric, rəhbərlərə qarşı üsyan etmək bidətidir. Əgər sən Allah, Allahın Kitabı, Peyğəmbəri, müsəlmanların rəhbəri və ümumən müsəlmanlar üçün nəsihət edən olsaydın, rəhbər üçün dua edərdin. Çünki rəhbər islah olunarsa, insanlar da islah olunar. Bəziləri rəhbərin günah işlətdiyini görəndə ona deyirsən […]
Fətvalar Müsəlman hakimlərə münasibət Şübhələrə rəddiyələr

Üsyan etmək ixtilaflı məsələdir deyən, elm tələbəsi yox, fitnə tələbəsidir – Şeyx Fovzan (VİDEO)

Yüklə Sual: Bəzi elm tələbələri deyirlər ki, zalım rəhbərə qarşı çıxmaq ixtilaflı məsələdir. Bu haqda nə deyə bilərsiz? Şeyx Saleh əl-Fovzan: Bunu söyləyən elm tələbəsi yox, fitnə tələbəsidir. Elm tələbəsi belə deməz, fitnə tələbəsi belə deyər. Bu məsələ ixtilaflı deyil, ittifaqlı məsələdir, icmadır. Rəhbərlərə itaət vacibdir. Uca Allah buyurur: “Ey iman edənlər Allaha və onun […]
Fətvalar Müsəlman hakimlərə münasibət Şübhələrə rəddiyələr

Fasiq rəhbərə qarşı üsyan etmək isctihad məsələsidir? – Şeyx Saleh əl-Fovzan (VİDEO)

Yüklə Sual: Fasiq rəhbərə qarşı üsyan etmək ictihad məsələsidir deyən haqqında nə deyə bilərsiniz? Şeyx Saleh əl-Fovzan: Allaha sığınıram, məgər bu ictihad məsələsidir?! Peyğəmbər (Ona Allahın salavatı və salamı olsun) bu haqda, kəskin və aydın söz söyləmişdir. O demişdir ki, “əlinizdə Allah tərəfindən aydın sübutu olan açıq-aşkar küfrün isbatı olmadıqca, fasiq rəhbərə itaət edin.” Üsyan […]
Fətvalar Müsəlman hakimlərə münasibət

Rəhbərlərlə rəiyyət arasında baş verən fitnələrin səbəbi – Şeyxülislam İbn Teymiyyə

Şeyxülislam İbn Teymiyyə (Allah ona rəhmət etsin) demişdir: “Bilmək lazımdır ki, (rəhbərlərlə rəiyyət arasında) baş verən fitnələrin səbəbi müştərəkdir. İnsanın qəlbinə haqqı bilməyə və ona istiqamətlənməyə mane olan amillər təsir edir. Buna görə də insan cahiliyyət səviyyəsinə düşmüş olur. Cahiliyyətdə haqqı bilmək və ona istiqamətlənmək anlayışı yoxdur. İslam haqqı bilmək və ona yönəlmək anlayışı ilə […]
Fətvalar Müsəlman hakimlərə münasibət Xəvariclər

Kütlə qarşısında nazirləri tənqid etmək xəvariclərin yoludur – Şeyx Fovzan (VIDEO)

Yüklə Sual: Allah sizi xeyirlə mükafatlandırsın. Sualda deyilir ki, hökumət idarələrini, idarə rəhbərlərini və nazirləri islah etmək məqsədi ilə kütlə qarşısında tənqid etmək olarmı?! Cavab: Əgər tənqid etmək sözü, vəzifəli şəxsləri aşağılamaq, təhqir etmək və eyiblərini araşdırmaq mənasında deyilirsə, bu olmaz, qadağandır. İşçilərini islah etməsi üçün məsul şəxsə müraciət etmək mənasında olan təndiq, icazəlidir. Amma […]
Məqalələr Müsəlman hakimlərə münasibət

Dövlət başçısı üçün dua “Sələf-Xəbər”-in bidətidir?

İlk öncə Allaha dua edirik ki, bizlərə haqqı düzgün olaraq çatdırmağa müvəffəq etsin. Dünyanın balaca bir kəndə döndüyü bir zamanda, informasiya bolluğundan hansı xəbərə inanıb, hansına inanmayacağında çaşıb qalarkən ilk öncə özümüzə, daha sonra oxucularımıza dəyərli və faydalı olacağını zənn etdiyimiz xəbərləri seçərək, onu dinimiz baxımından izah etməyə çalışırıq. Ümumiyyətlə xəbəri yayımlayarkən müəyyən xüsusiyyətlərə əməl […]
Məqalələr Müsəlman hakimlərə münasibət

Sələfilərin rəhbərlərə münasibəti – Şeyx Əbdüssəlam bin Bərcis

Şeyx Əbdüssəlam bin Bərcis (Allah ona rəhmət etsin) “Rəhbərlərə münasibət” adlı kitabında deyir: Aləmlərin Rəbbi Allaha həmd-səna olsun, Peyğəmbəri və elçisi Muhəmmədə, onun ailəsinə və əshabına, onların yolu ilə gedənlərə Allahın salavatı və salamı olsun. Rəhbərlərin rəhbərliyini qəbul etmək, təsdiqləmək və bundan irəli gələn eşitmək və itaət göstərmək, yaxşı işlərdə tövsiyə etmək kimi məsələlər Sələfi […]
Məqalələr Müsəlman hakimlərə münasibət Tarixi hadisələr

Əhli sünnə və camaatın Yezid ibn Müaviyəyə edilən beyətə münasibəti

Əhli Sünnə və Camaat bu beyəti məqbul sayırlar. Lakin iki şeyə bu beyətə irad tutublar. Birinci: Bu yolla xəlifə təyin etməsi, yəni, rəhbərliyi oğluna verməsi yeni bidətidir. Rəhbərliyin ötürülməsi ilk vaxtlarda məşvərətlə qeyri qohumları rəhbər təyin etməklə həyata keçirildiyi halda o, rəhbərliyi özündən sonra oğluna verməklə rəhbərliyi varisliyə çevirdi. Belə vəziyyətdən sonra bu hərəkəti kim […]
Bidət əhli ilə münasibət Dəvətin qaydaları Dində yeniliklər Əqidənin ümumi əsasları Mənhəcin ümumi əsasları Müsəlman hakimlərə münasibət Peyğəmbərlərə iman Qəbir, Axirət günü, Cənnət və Cəhənnəm Qəza və qədər Şeyx Qamət Süleyman Səhabələrə və Peyğəmbər ailəsinə münasibət Tövhid və növləri

Qamət Süleymanov – Sünnənin üsulu (31 dərs)

1. Səhabələrin yolu ilə getmək 2. Peyğəmbər bütün insanlar üçün gəlib 3. Bidəti tərk etmək 4. Hər bidət zəlalətdir 5. Bidət əhlinin əlamətləri 6. Mübahisələri tərk etmək 7. Hədislərə tabeçilik 8. Qiyas 9. Elm öyrənin 10. Quran və Sunnəyə tabe olmaq 11. Minhəc 12. Qəza və Qədərə iman etmək 13. Quran Allahın kəlamıdır məxluq deyil […]