Mənsur Cəlilov Müsəlman hakimlərə münasibət

Şeyx Əbdüssəlam bin Bərcisin «Kitab və Sünnə işığı altında hakimlərlə müamilə» kitabı (18 dərs)

VIDEO


VIDEO