Mənsur Cəlilov

Şeyxulislam İbn Teymiyyənin «Rəhmanın dostları ilə şeytanın dostları arasında fərq» kitabı (44 dərs)