Bölmə - Osman Sələfi

Məqalələr Osman Sələfi

Musiqi dinləyən qardaşa nəsihət

Həqiqətən həmd sənalar Allaha məxsusdur. Biz Ona həmd səna edir, Ona sığınır və Ondan bağışlanma diləyirik. Nəfsimizin şərrindən və pis əməllərimizdən Allaha sığınırıq. Allahın doğru yola yönəltdiyi kimsəni heç kəs bu yoldan azdıra bilməz, haqq yoldan azdırdığı kimsəni isə heç kəs doğru yola yönəldə bilməz. Mən şəhadət verirəm ki, Allahdan başqa ibadətə layiq haqq məbud […]
Osman Sələfi Ümumi tərbiyə

Sələflərin cavanlara tövsiyyələri – Osman Sələfi (6 dərs)

Sələflərin cavanlara tövsiyyələri 1-ci hissə Sələflərin cavanlara tövsiyyələri 1-ci hissə   Sələflərin cavanlara tövsiyyələri 2-ci hissə Sələflərin cavanlara tövsiyyələri 2-ci hissə   Sələflərin cavanlara tövsiyyələri 3-cü hissə Sələflərin cavanlara tövsiyyələri 3-cü hissə   Sələflərin cavanlara tövsiyyələri 4-cü hissə Sələflərin cavanlara tövsiyyələri 4-cü hissə   Sələflərin cavanlara tövsiyyələri 5-ci hissə Sələflərin cavanlara tövsiyyələri 5-ci hissə Sələflərin […]
Osman Sələfi Peyğəmbərlərə iman

Muhəmmədi (sallallahu əleyhi və səlləm) sevmək – Osman Sələfi (3 dərs)

Muhəmmədi (sallallahu əleyhi və səlləm) sevmək (1-ci hissə) Muhəmmədi (sallallahu əleyhi və səlləm) sevmək (1-ci hissə)   Muhəmmədi (sallallahu əleyhi və səlləm) sevmək 2-ci hissə (29.05.2018) Muhəmmədi (sallallahu əleyhi və səlləm) sevmək 2-ci hissə (29.05.2018) Muhəmmədi (sallallahu əleyhi və səlləm) sevmək (3-cü hissə) Muhəmmədi (sallallahu əleyhi və səlləm) sevmək (3-cü hissə)  
Osman Sələfi Ümumi tərbiyə

Osman Sələfi – Xəstəlik və onda olan faydalar

1. Nəfsin təmizlənməsi 2. Yaşadığın həyat 3. Allahın xəstəyə yaxın olması 4. Səbrin fəziləti 5. Allahın verdiyi nemət 6. İbadətlərin üzə çıxması 7. Qulluğun bildirilməsi 8. Şəfanı Allahdan gözləmək 9. Allahın qula xeyir istəməsinin əlaməti 10. Sağlam ikən davamlı edilən saleh əməllər 11. Cənnət əhlinin dərəcəsinin artması 12. Sağlamlıq neməti 13. Allahın rəhmətini qazanmaq 14. […]
Fiqh Namaz Osman Sələfi

Osman Sələfi – Namaz və Xuşu

1. Namaz dinin dirəyidir 2. Namazda nəyi düşünürsən 3. Namazın rüknları, vacibləri və sünnətləri 4. Təkbiratul-ehram və onun hökmü 5. Niyyəti dil ilə tələffüz etmək Namazda səhlənkarlıq