Bölmə - Zəkat və sədəqə

Fətvalar Ramazan Zəkat və sədəqə

Ramazanın sonunda bunu etməliyik – Şeyx Fovzan (VİDEO)

Yüklə Uca Allah bu ayın sonunda sizə fitrə zəkatı verməyi əmr etmişdir. Miqdarı, ölkə əhalisinin qidası hesab olunan qida məhsulundan, bir “saa” (3 kq) qida məhsulu verməkdir. Peyğəmbərin (Ona Allahın salavatı və salamı olsun) dediyi “saa” çəki vahidi, təxminən 3 kq-a bərabərdir. Kim 3 kq qida məhsulu sədəqə edərsə, üzərinə düşən vacibi etmişdir. Ehtiyat baxımından […]
Fətvalar Zəkat və sədəqə

Az da olsa sərmayə yatır – Şeyx Əbdüləziz bin Bəzz (Allah rəhmət etsin) (VİDEO)

Yüklə Sual: Şeyx, Allah sizi xeyirlə mükafatlandırsın, məscidin inşası üçün kiçik bir məbləği vəqf etmək nə qədər doğrudur? Cavab: Xurmanın yarısı ilə də olsa, özünüzü Cəhənnəmdən qoruyun. İnsan az da olsa belə bir işdə iştirak edərsə, öz xeyir payını və böyük savabını əldə etmiş olar. Məscidlərin inşasına və təmirinə yardım etməyə görə savab, hər kəsin […]
Fətvalar Oruc Ramazan Zəkat və sədəqə

Ramazana aid fətvalar – MÖTƏBƏR ALİMLƏRİN CAVABLARI

  Şeyx Useyminin (Allah ona rəhmət etsin) oruc ilə əlaqədar suallara cavabları Orucun vacib edilməsində hikmət nədir? • Sual: Orucun vacib edilməsində hikmət nədir? • Cavab: Əgər biz Allah təalənin bu ayəsini oxusaq “Ey iman gətirənlər! Oruc tutmaq sizdən əvvəlki ümmətlərə vacib edildiyi kimi, sizə də vacib edildi ki, (bunun vasitəsilə) siz pis əməllərdən çəkinəsiniz! (təqvalı […]
Fətvalar Kafirlərlə münasibət Zəkat və sədəqə

Qeyri-müsəlmanlara sədəqə vermək olarmı? – Şeyx Əbdüləziz bin Bəzz (Allah rəhmət etsin) (VİDEO)

Yüklə Sual: Qeyri-müsəlmanlara sədəqə vermək olarmı? Cavab: Müsəlmanlarla müharibə şəraitində olmayan qeyri-müsəlmana sədəqə vermək icazəlidir. Şərt odur ki, müsəlmanlarla müharibə şəraitində olmasınlar. Əminamanlıq, sakitçilik və əhd-peyman dönəmində kafirlərə sədəqə vermək icazəlidir. Uca Allah buyurur: “Allah din yolunda sizinlə vuruşmayan və sizi yurdunuzdan çıxartmayan kimsələrə yaxşılıq etməyi və onlarla ədalətlə rəftar etməyi sizə qadağan etməz. Allah […]
Fətvalar Namaz Zəkat və sədəqə

Haram pulla tikilmiş məsciddə namaz qılmaq – Şeyx Saleh bin Fovzan əl-Fovzan (VİDEO)

Yüklə Sual: Allah sizi xeyirlə mükafatlandırsın, haram pulla inşa edilmiş məsciddə namaz qılmaq keçərlidirmi? Allah sizi xeyirlə mükafatlandırsın. Cavab: Qəsb edilmiş, yaxud haram pulla inşa edilmiş yerdə namaz qılmaq keçərlidir. Çünki namazın şərtləri, rükunları və vacibləri tamamlanmış sayılır. Lakin bu cür pulla məscid tikən əməlinə görə savab, əcr qazanmır.
Fətvalar Zəkat və sədəqə

İnsan özü üçün əqiq qurbanı kəsə bilərmi? – Şeyx Muhəmməd Nasirəddin əl-Albani (Allah rəhmət etsin) (VİDEO)

Yüklə – İnsan özünün, övladlarının və uşaqlarının yerinə əqiq qurbanı kəsə bilərmi? Əvvəlcə övladlarının əqiqini kəssin. Övladlarının əqiqini kəsdikdən sonra özü üçün əqiq kəssin. Amma ata-anasının yerinə kəsmək lazım deyil, onlar artıq Allahın rəhmətinə qovuşublar. – Bəs həyat yoldaşı üçün kəsə bilərmi? Qardaşım, o yalnız özü üçün kəssin. Övladlarının əqiqini kəsdikdən sonra özü üçün kəssin. […]
Fətvalar Zəkat və sədəqə

“Allah rizası üçün mənə kömək et!” – Şeyx Abdulaziz bin Bəzz (Allah rəhmət etsin) (VİDEO)

Yüklə Sual: Bəziləri “Allah rizası üçün mənə kömək et!”, yaxud “Allah rizası üçün bunu mənə sat!” – deyərək, adamı sıxıntıya salırlar. Bu halda onların istəyindən imtina etmək olarmı? Bəzi hallarda istədikləri yersiz olduğu üçün biz onların istəyindən qəti imtina edirik. Onların “Allah rizası üçün” sözü qarşısında istədiklərini verməməklə biz günah edirik, yoxsa bizə günah yoxdur? […]
Məqalələr Zəkat və sədəqə

Malını Allah yolunda xərcləmək

Əliaçıqlıq möminin sahibi olduğu sifətlərdəndir. Mömin olan kəs öz malını Allah yolunda ailəsinə, kasıblara, yolçulara, yetimlərə və müsəlmanların köməyinə, dəstəyinə ehtiyacı olan hər bir kəsə xərcləyər. Allah taala buyurur: “Səndən (Allah yolunda) nə verəcəkləri haqqında soruşanlara söylə: “(Malınızdan) verəcəyiniz şey ata-anaya, (yoxsul) qohumlara, yetimlərə, miskinlərə və (pulu qurtaran) müsafirə (yolçulara) məxsusdur”. Şübhəsiz ki, Allah etdiyiniz […]