Bölmə - Peyğəmbərlər tarixi

Dində yeniliklər Fətvalar Peyğəmbərlər tarixi

Peyğəmbərin (ona Allahın salavatı və salamı olsun) mövludu – Şeyx İbn Useymin (VİDEO)

Yüklə Saleh sələflərimiz: Raşidi xəlifələr, səhabələr, onların əməlisaleh ardıcılları tabiinlər, nə də onlardan sonra yaşayan islam alimləri Peyğəmbərin (ona Allahın salavatı və salamı olsun) mövludunu qeyd etməyiblər. Bu məqamda bir sual çıxır: Məgər biz Peyğəmbəri (ona Allahın salavatı və salamı olsun) bu insanlardan daha çox təzim edirik?! Təbii ki, xeyr. Məgər biz Peyğəmbəri (ona Allahın […]
Fətvalar Namaz Peyğəmbərlər tarixi

Peyğəmbərin ﷺ son vəsiyyəti – Şeyx Xalid bin Dahavi əz-Zafiri (VİDEO)

Yüklə Şeyx Xalid bin Dahavi əz-Zafiri: Biz həm vacib, həm də nafilə namazları qorumalıyıq. Bu Peyğəmbərin (Ona Allahın salavatı və salamı olsun) ölüm yatağında olarkən etdiyi son vəsiyyətidir. Əli (Allah ondan razı olsun) deyir ki, Peyğəmbərin (Ona Allahın salavatı və salamı olsun) son sözü belə olmuşdur: “Namazınızı qoruyun, namazınızı qoruyun. Tabeliyinizdə olan kölələrə xoş davranın.” […]
Əxlaq və ədəb Kamal Hüseyn Peyğəmbərlər tarixi

Peyğəmbərin (sallallahu aleyhi və səlləm) əxlaqı – Kamal Hüseyn (17 dərs)

Peyğəmbərin (sallallahu aleyhi və səlləm) əxlaqı 1 Peyğəmbərin (sallallahu aleyhi və səlləm) əxlaqı 1   Peyğəmbərin (sallallahu aleyhi və səlləm) əxlaqı 2 Peyğəmbərin (sallallahu aleyhi və səlləm) əxlaqı 2   Peyğəmbərin (sallallahu aleyhi və səlləm) əxlaqı 3 Peyğəmbərin (sallallahu aleyhi və səlləm) əxlaqı 3   Peyğəmbərin (sallallahu aleyhi və səlləm) əxlaqı 4 Peyğəmbərin (sallallahu aleyhi […]
Məqalələr Peyğəmbərlər tarixi

Peyğəmbərin (Allahın ona salavat və salamı olsun) həyatı – İKİNCİ HİSSƏ

İbn Kəsir əd-Dəməşqinin “əl-Fusul Fi Siyrati-r-Rasul” əsərindən Peyğəmbərin (Allahın ona salavat və salamı olsun) həyatından bəhs edən tərcüməni ‏təqdim edirik: Muhəmmədə (ona Allahın salavatı və salamı olsun) peyğəmbərliyin verilməsi Uca Allah Muhəmmədi bütün bəşəriyyətə elçi göndərməklə bəndələrinə mərhəmət və lütf göstərmək istədikdə, tənhalıqda qalmağı ona sevdirdi. O, Hira mağarasında təkbaşına ibadət edirdi. O vaxtın ibadət […]
Məqalələr Peyğəmbərlər tarixi

Peyğəmbərin (Allahın ona salavat və salamı olsun) həyatı – BİRİNCİ HİSSƏ

İbn Kəsir əd-Dəməşqinin “əl-Fusul Fi Siyrati-r-Rasul” əsərindən Peyğəmbərin (Allahın ona salavat və salamı olsun) həyatından bəhs edən tərcüməni ‏təqdim edirik: Peyğəmbərin (ona Allahın salavatı və salamı olsun) nəsəbi O, Adəm övladının ağası, Əbul Qasimdir. O, “Muhəmməd”, “Əhməd”, “əl-Məhi” – küfrün yox olmasına səbəb olan, “əl-Həşir” – insanlar yenidən dirildikdə onun ardınca həşr olunacaq, “əl-Aqib” – […]