Bölmə - Tarixi hadisələr

Məqalələr Rafizilər Tarixi hadisələr

Kərbəla hadisəsi: Quran və sünnə işığında

Bu məqalədə, bütün müsəlmanların ürək acısı ilə xatırladığı bir faciə – əsrlər öncə Məhərrəm ayında İmam Hüseynin (Allah ondan razı olsun) xaincəsinə qətlə yetirilməsinə dair həqiqətlər yer alıb. İraq əhli İmam Hüseyni (Allah ondan razı olsun) çağırır İraq əhlinə İmam Hüseynin (Allah ondan razı olsun) Yəzidə beyət etməməsi xəbəri çatır və Hüseynə (Allah ondan razı […]
Məqalələr Rafizilər Tarixi hadisələr

Məhərrəm ayı və Aşura

  Allahın Muhərrəm ayının fəziləti Həmd Allaha, aləmlərin Rəbbinə məxsusdur. Allahın salamı və salavatı peyğəmbərimiz Muhəmmədə, peyğəmbərlərin sonuncusuna (xatəminə), rəsulların seyyidinə (başçısına), onun ailəsinə və səhabələrinin üzərinə olsun. Allah təalanın Muhərrəm (haram) ayı mubarək və əzəmətli aydır. Bu ay Hicri təqviminin ilk ayıdır və Allah təalaının aşağıdakı ayədə bildirdiyi kimi dörd haram aylardan biridir. Allah […]
Fətvalar Həcc, ümrə və ziyarət Tarixi hadisələr

İlk dəfə Həcc etmək necə başlamışdır? – Şeyx Fovzan (VİDEO)

Yüklə “Həqiqətən, insanlar üçün ilk bina olunan ev (məbəd) Bəkkədəki evdir ki, o, şübhəsiz, bütün aləmlərdən ötrü bərəkət və doğru yol qaynağıdır.” (Ali İmran: 96). Şərəfli Kəbə evi Allahın bütün insanlar üçün bina etdiyi ilk evdir. Uca Allah bu evi inşa etməyi Xəlili İbrahimə (Aleyhissələm) əmr etmişdir. “Yadına sal ki, bir zaman İbrahimə Kəbənin yerini […]
Məqalələr Tarixi hadisələr Xəvariclər

Xəvariclər – bu günün təcavüzkar ekstremistlərinin əcdadları

İslam tarixi boyunca zaman-zaman din barəsində əsaslı şəkildə yeni və ifrat nəzəriyyələr təbliğ edən qruplar meydana gəlmişdir. Bu qruplardan ən radikalı və ən zorakısı isə Əlinin (Allah ondan razı olsun) xəlifəliyi dövründə (656-661-ci illər) baş vermiş siyasi hərc-mərclik zamanı meydana gəlib. Xəvariclər kimi tanınan bu qruplaşma, radikal siyasi mövqeyə malik idi və onlar digər müsəlmanlarla […]
Məqalələr Tarixi hadisələr

“Qılıncla deyil, sülhlə”. Müsəlman tacirlərinin İslama dəvətdə rolu

Allaha və İslama dəvət – hər bir məsuliyyətli və şüurlu müsəlmanın vəzifəsidir. İslamda xüsusi dini statusa malik ruhanilər və din xadimləri olmadığına görə insanları Allaha dəvət etmək vəzifəsi başqa dinlərdə olduğu kimi “peşəkar ruhanilərdən” ibarət hansısa uydurulmuş qrupla məhdudlaşdırıla bilməz. İslamda hər bir kişi (və ya qadın) özünə görə həm də dininin xidmətçisidir, və hər […]
Mənhəcin ümumi əsasları Rafizilər Şeyx Qamət Süleyman Tarixi hadisələr

Qamət Süleymanov – Yezid ibn Müaviyənin vaxtında olan hadisələrə münasibət (17 dərs)

 Hicrətin 60-64-cü illəri 1. Müqəddimə, İslam tarixinə təsir edən amillər 2. Yezid ibn Müaviyə’nin həyatı 3. Yezid ibn Müaviyə’ni lənətləmək 4. Yezid ibn Müaviyə’ni lənət edənlərin 5 şübhəsi 5. Yezid ibn Müaviyə’nin xəlifə olması 6. Müaviyə nə səbəbə görə Yezidi seçdi 7. Hüseynin Yezidlə razı olmamağı 8. Kufədə vəziyyət 9. Kərbəla hadisəsi 10. Hüseynin Kərbəlada […]
Hədis və şərh Kamal Hüseyn Tarixi hadisələr

Kamal Hüseyn – Qissələr (10 dərs)

Abu Sufyanın Herakl ilə Olan Qissəsi Aişə (Allah ondan razı olsun) İFK HADİSƏSİ Qissəsi Bəni Israildən 3 Kimsənin Qissəsi Cəssəsənin Qissəsi Hökmdar – Sehrbaz – Balaca Uşağın Qissəsi İbrahim Və İsmailin (aleyhimussalam) Qissəsi Kəb İbn Məlikin Qissəsi Mağara Sahiblərinin Qissəsi Məsih Dəccəlin Qissəsi Rahib Cureycin Qissəsi
Cihad Məqalələr Tarixi hadisələr

Bədr döyüşü – “Səhabələrin Ramazan ayında qəhrəmanlıqları”

Islam tarixində Ramazan ayı böyük hadisələrlə yadda qalmışdır. Belə hadisələrdən biri hicrətin ikinci ili, Ramazan ayının on yeddisi baş verən “Böyük Bədr” döyüşüdür. Bu döyüş haqq ilə batili ayırd edən, müsəlmanlara böyük üstünlük gətirən, onları güclü və qüvvətli göstərən döyüş olmuşdur. İman gücü və düzgün hərbi taktiki quruluş sayəsində İslam dövləti bu döyüşlə böyük üstünlük […]
Məqalələr Tarixi hadisələr

Əhli Sünnə və Camaatın Yezid ibn Müaviyəyə münasibət

Yəqin ki, Yezidin vaxtında baş verən ən mühüm hadisə Hurra döyüşü, Abdullah ibn Zubeyrin və Hüseyn ibn Əlinin qətli olmuşdur. Bu səbəblə bəzi insanlar Yezid ibn Müaviyənin lənətlənməsini doğru sayır, bəziləri isə bunu əsla məqbul saymır. Yezidin lənətlənməsini deyən insan üç şeyi isbat etməlidir: Birinci: Yezidin fasiq olmasını…. İkinci: Onun deyilən fasiqlikdən tövbə etməməsini. Əgər […]
Məqalələr Rafizilər Tarixi hadisələr

Yezidin Hüseynin qətlinə münasibəti

Hüseynin öldürülməsində Yezidin əli yox idi. Bu sözləri onu müdafiə etmək üçün deyil, sadəcə olaraq haqqı üzə çıxarmaq üçün deyirəm. Yezid, Ubeydullah ibn Ziyadı göndərmişdi ki, Hüseynin Kufəyə gəlməsinə maneə olsun. Amma Yezid onu öldürməyi əmr etməmişdi. Hətta Hüseynin özü də Yezidə qarşı yaxşı fikirdə idi. Çünki o özü deyirdi ki, mənə icazə verin Yezidin […]
Məqalələr Rafizilər Tarixi hadisələr

Hüseynin (Allah ondan razı olsun) etdiyi üsyanın hökmü və insanların Hüseynin qətlinə münasibəti?

Hüseynin etdiyi üsyanın hökmü nədir? Hüseynin üsyan etməsində nə din nə də dünya xeiri yox idi. Ona görə o zamanlar böyük səhabələr onun bu işdən əl çəkməsini tələb edirdilər. Bundan əlavə o zalımlar Hüseynin üsyan etməsini bəhanə gətirib Peyğəmbərin (ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) nəvəsini zalımcasına qətlə yetirdilər. Onun bu üsyanı etməsinin […]
Məqalələr Rafizilər Tarixi hadisələr

Hüseynin (Allah ondan razı olsun) qətlə yetirildiyi Taff döyüşü (Hicri 61)

Hüseyn, Ubeydullah ibn Ziyada təslim olmaqdan imtina etdikdən sonra cümə gününün səhəri iki tərəf arasında döyüş başladı. Tərəflər güc baxımından qeyri bərabər idilər. Hüseynin adamları özlərinin bu qoşuna qarşı kifayət qədər güclərinin olmamasını bilirdilər. Onların yeganə məqsədləri Hüseyn ibn Əlini müdafiə edərək onunla bərabər şəhid olmaq idi. Onlar Hüseyni müdafiə edərək bir-birinin ardınca şəhid olurdular. […]
Məqalələr Rafizilər Tarixi hadisələr

Hüseynin (Allah ondan razı olsun) Kərbəlaya çatması

Bu yerə çatanda Hüseyn geri qayıtmaq fikrinə düşdü. İlk göndərilən dəstənin qalan hissəsi gəlib çatdı. Onların sayı dörd min idi. Qoşuna rəhbərliyi Ömər ibn Səd edirdi. Hüseyn artıq Kərbəla adlı yerə çatmışdı. Həmin yerə çatanda Hüseyn dedi: Bura haradır? Dedilər: Kərbəla. Hüseyn dedi: (kərbun) Kədər və (bələun) bəla. Ömər ibn Sədin qoşunu gəlib çatanda o […]
Məqalələr Rafizilər Tarixi hadisələr

Hüseynin (Allah ondan razı olsun) Məkkədən Kufəyə getməsi. Səhabələrin Hüseynin Kufəyə gəlişinə etirazları.

Ara sakitləşdikdən və camaatın çox hissəsi Müslim ibn Əqilə beyət etdikdən sonra Müslim Hüseynə məktub yazıb bildirdi: Artıq Kufəyə gəlmək vaxtıdır və hər şey hazırdır. Hüseyn (Allah ondan razı olsun) Tərviyə (həccin ilk) günü yola düşdü. Müslim ibn Əqilin nə etdiyindən xəbər tutan Ubeydullah ibn Ziyad, Hani ibn Urvənin gətirilməsini istədi. Onu gətirdikdə Ubeydullah soruşdu: […]
Məqalələr Rafizilər Tarixi hadisələr

İraq camaatının Hüseyinlə məktublaşması

Yezidi və atası Müaviyənin xilafətini istəməyən, rəhbərlikdə yalnız Əlini və övladlarını görmək istəyən İraq camaatı Hüseynin, Yezid ibn Müaviyəyə beyət etməməsini eşitdikdə Hüseyn ibn Əliyə məktublar yazır və deyirdilər: “Biz hamımız sənə beyət etmişik və səndən başqasını da istəmirik. Bizim boynumuzda Yezid üçün beyət yoxdur. Biz yalnız sənə beyət etmişik”. Hüseyn ibn Əliyə belə məktublar […]
Məqalələr Rafizilər Tarixi hadisələr

Yezid xəlifəliyə layiq idi yoxsa yox? Onun xilafəti.

İbn Kəsir[1], Abdullah ibn Muti və onun tərəfdarlarının hadisəsini rəvayət edir. Rəvayətdə deyilir: Onlar Əli ibn Əbu Talibin oğlu, Həsən və Hüseynin ata bir qardaşı Məhəmməd ibn əl-Hənəfiyyənin yanına gəlib Yezidin xəlifəliyini tanımaqdan boyun qaçırmasını tələb etdilər. Məhəmməd ibn əl-Hənəfiyyə isə bundan imtina etdi. İbn Muti dedi: Yezid ibn Müaviyə içki içir, namazları tərk edir. […]
Məqalələr Müsəlman hakimlərə münasibət Tarixi hadisələr

Əhli sünnə və camaatın Yezid ibn Müaviyəyə edilən beyətə münasibəti

Əhli Sünnə və Camaat bu beyəti məqbul sayırlar. Lakin iki şeyə bu beyətə irad tutublar. Birinci: Bu yolla xəlifə təyin etməsi, yəni, rəhbərliyi oğluna verməsi yeni bidətidir. Rəhbərliyin ötürülməsi ilk vaxtlarda məşvərətlə qeyri qohumları rəhbər təyin etməklə həyata keçirildiyi halda o, rəhbərliyi özündən sonra oğluna verməklə rəhbərliyi varisliyə çevirdi. Belə vəziyyətdən sonra bu hərəkəti kim […]
Məqalələr Tarixi hadisələr

Yezid ibn Müaviyəyə beyət

Hicrətin əlli altıncı ilində Müaviyə camaata özündən sonra oğlu Yezidə beyət etməyi əmr etdi. Bu yerdə Müaviyə özündən əvvəlkilərin yolundan çıxdı. Çünki Peyğəmbər (ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) özündən sonra rəhbər təyin etməyi camaatın öhdəsinə buraxmış və ya Əbu Bəkrin xəlifə olmasını buyurmuşdu. Əbu Bəkr özündən sonra Öməri təyin etmişdi. Ömər isə […]
Məqalələr Tarixi hadisələr

Məhəmməd Peyğəmbərin haqq olduğunu deyən ilk xaçpərəst və yəhudilər

Günümüzdə müxtəlif insanların İslamı qəbul etməsinin bir çox nümunəsi var. Bəs Məhəmmədə Allahın peyğəmbəri kimi iman gətirmiş ilk xaçpərəst kim olub? Rahib Bahira Məhəmməd Peyğəmbərin (Allahın ona salavat və salamı olsun) həyatı haqqında kitablarda rəvayət olunur ki, on iki yaşında gənc Məhəmməd (o zamanlar o hələ peyğəmbər deyildi) öz ilk səyahətinə Suriyaya yola düşür [1]. […]