Mənhəcin ümumi əsasları Qamət Süleymanov Rafizilər Tarixi hadisələr

Qamət Süleymanov – Yezid ibn Müaviyənin vaxtında olan hadisələrə münasibət (17 dərs)

 Hicrətin 60-64-cü illəri