Bölmə - Qəbir, Axirət günü, Cənnət və Cəhənnəm

Bidət əhli ilə münasibət Dəvətin qaydaları Əqidənin ümumi əsasları Mənhəcin ümumi əsasları Qəbir, Axirət günü, Cənnət və Cəhənnəm Qəza və qədər Şeyx Qamət Süleyman

İmam Muzaninin «Şərhus-Sünnə» risaləsinə şeyx Əhməd Nəcminin şərhi – kitabı (20 dərs)

001. Müqəddimə (İmam Muzaninin «Şərhus-Sünnə» risaləsi haqqında) 002. ÖN SÖZ 003. Allahın hər şeydən uca olması «ULÜV» 004. Qəza və qədər 005. Mələklər 006. Adəm 007. Cənnət və Cəhənnəm 008. İman 009. Quran 010. Allahın ad və sifətləri 011. Əcəl 012. Qiyamət və hesab günü 013. Cənnət 014. Allahı görmək barədə 015. Rəhbərlərə itaət və […]
Əqidənin ümumi əsasları Qəbir, Axirət günü, Cənnət və Cəhənnəm Qəza və qədər Ramin Mütəllim Tövhid və növləri

Комментарии шейха Ахмада ан-Наджми к посланию «Шарх ас-Сунна» имама аль-Музани (15 уроков)

Краткое письменное вступление к книге: В наших уроках, с помощью Аллаха, мы прочитаем комментарии шейха Ахмада ан-Наджми, а также (при необходимости) комментарии шейха Убайда аль-Джабири и других ученых к посланию великого ученого шафиитского мазхаба, имама ахли-Сунны Исмаила ибн Яхъи аль-Музани аш-Шафии, который являлся близким учеником выдающегося имама Шафии. В своем кратком послании «Шарх ас-Сунна» имам […]
Fətvalar Qəbir, Axirət günü, Cənnət və Cəhənnəm Quran və təfsir

Hər kəs cəhənnəmə girəcəkdir – Şeyx Saleh bin Fovzan əl-Fovzan (VİDEO)

Yüklə Sual: Allah sizi xeyirlə mükafatlandırsın. Sualda deyilir ki, uca Allahın bu ayəsində nə nəzərdə tutulur? “Sizdən elə bir kəs olmaz ki, oraya varid olmasın. Bu, Rəbbinin (əzəldən) buyurduğu vacib bir hökmdür.” (Məryəm surəsi: 71). Cavab: Bu ayədə sirat körpüsündən keçmək nəzərdə tutulur. Qiyamət günü sirat körpüsü cəhənnəmin üzərində qurulacaqdır. Bu körpü tükdən nazik, közdən […]
Kamal Hüseyn Qəbir, Axirət günü, Cənnət və Cəhənnəm

Qiyamətin böyük əlamətləri – Kamal Hüseyn (4 dərs)

Qiyamət və Məsih Dəccalın çıxması (1-ci dərs) Qiyamət və Məsih Dəccalın çıxması (1-ci dərs)   Məsih Dəccalın və ibn Səyyadın qissəsi (2-ci dərs) Məsih Dəccalın və ibn Səyyadın qissəsi (2-ci dərs)   Yəcuc və Məcuc tayfaları və Cəssəsənin qissəsi (3-cü dərs) Yəcuc və Məcuc tayfaları və Cəssəsənin qissəsi (3-cü dərs)   İsa peyğəmbər və Mehdinin […]
Kamal Hüseyn Qəbir, Axirət günü, Cənnət və Cəhənnəm

Axirət günü – Kamal Hüseyn (4 dərs)

Allaha and olsun – mütləq diriləcəksən Allaha and olsun – mütləq diriləcəksən   Qiyamət günü əməllərin çəkilməsi Qiyamət günü əməllərin çəkilməsi   İsrafilin sura üfürməsi və insanların həşr olunması İsrafilin sura üfürməsi və insanların həşr olunması   Peyğəmbərin hovuzu və sırat körpüsü Peyğəmbərin hovuzu və sırat körpüsü  
Fətvalar Hədis və şərh Qəbir, Axirət günü, Cənnət və Cəhənnəm

İffət sahibləri Allahın kölgəsində olacaqlar – Şeyx Muhəmməd bin Saleh əl-Useymin (Allah rəhmət etsin) (VİDEO)

Yüklə İnsan zina etmək imkanı ola-ola iffətini qoruyarsa, bu, ən üstün əməllərdən sayılar. Səhih hədisdə deyilir ki, Peyğəmbər (ona Allahın salavatı və salamı olsun) belə demişdir: “Allahın kölgəsindən başqa heç bir kölgənin olmadığı gün, Allahın kölgəsində olan yeddi qism insan olacaqdır: (Onlardan biri də) adlı-sanlı və gözəl qadın kişini zinaya çağırar, o isə “Mən Allahdan […]
Cənazə Fətvalar Qəbir, Axirət günü, Cənnət və Cəhənnəm

“Filankəs son mənzilə getdi” ifadəsini demək olarmı? – Şeyx Muhəmməd bin Saleh əl-Useymin (Allah rəhmət etsin)...

Yüklə Qiyamət günü “Axirət günü” adlandırılmışdır. Axirət – ölüm ilə diriləcək gün arasındakı bərzəx aləmi deyil. Bəzi insanların kimsə öləndə “Filankəs son mənzilə getdi!” sözündən bu yalnış məna anlaşılır. Halbuki bu ifadə, səhv ifadədir. Son mənzil qiyamət günündə ya cənnət, ya da cəhənnəmdir.
Fətvalar Qəbir, Axirət günü, Cənnət və Cəhənnəm Qəza və qədər

Ani ölüm – Şeyx Saleh əl-Fovzan (VİDEO)

Yüklə Axır zamanda ani ölüm hadisələri çoxalacaqdır. Baxırsan ki, adam rahat, sağlam və gəncdir, sonra anidən dünyasını dəyişir. Səbəb isə yol qəzası, ürək tutması, yaxud hansısa ani səbəbdir. Bu hal olduqca çoxdur və siz də bunun şahidi olur, eşidirsiniz. Buna görə də biz daha çox tövbə etməli, Allahdan bağışlanma diləməli, axirət yurdunu, ölümü, haqq-hesabı unutmamalıyıq. […]
Fətvalar Hədis və şərh Qəbir, Axirət günü, Cənnət və Cəhənnəm

Qiyamətin əlamətləri: Məscid imamının tapılmaması – Şeyx Saleh bin Fovzan əl-Fovzan (VİDEO)

Yüklə Əbu Davud, Xarəşə bin əl-Hurr əl-Fizarinin bacısı Səlamətə bint əl-Hurrdan (Allah onlardan razı olsun) rəvayət edir ki, o Peyğəmbərin (ona Allahın salavatı və salamı olsun) belə dediyini eşitmişdir: “Məscid əhlinin özlərinə imamlıq edəcək adamı tapmadıqda, bir-birini imamlığa itələməsi qiyamətin əlamətlərindəndir.” (Əbu Davud: 581) Bəli, bu hədis (şərii) elmin azalacağından xəbər verir. Hətta məsciddə namaz […]
Fətvalar Qəbir, Axirət günü, Cənnət və Cəhənnəm

Möminin ruhu çıxarkən əziyyət çəkirmi? – Şeyx Muhəmməd bin Saleh əl-Useymin (VİDEO)

Yüklə Sual: Möminin ruhu çıxarkən əziyyət çəkirmi? Cavab: Aləmlərin rəbbi Allaha həmd olsun, Peyğəmbərimiz Muhəmmədə, ailəsinə, əshabına və qiyamətə qədər onların yolu ilə doğru-dürüst gedənlərə Allahın salavatı və salamı olsun. Ölümün ağrı-acısı, şiddəti vardır. Uca Allah buyurur: “Ölüm (ölüm bihuşluğu), həqiqətən, gələcəkdir. (Ey insan!) Bu sənin qorxub qaçdığın (cürbəcür vasitələrlə canını qurtarmaq istədiyin) şeydir!” (Qaf […]
Fətvalar Qəbir, Axirət günü, Cənnət və Cəhənnəm

Qiyamətin əlamətləri – Şeyx Əbdüləziz bin Bəzz (Allah rəhmət etsin) (VİDEO)

Yüklə Sual: Qiyamət qopmamışdan öncə, onun kiçik əlamətləri vardırmı? Cavab: Qiyamətin kiçik əlamətləri vardır və onların çoxu gerçəkləşmişdir. Cəbrail (aleyhissalam) Peyğəmbərin (Ona Allahın salavatı və salamı olsun) yanına gələndə deyir: “Mənə qiyamətin əlamətləri haqqında xəbər ver!” Peyğəmbər (Ona Allahın salavatı və salamı olsun): “Kölənin öz ağasını doğması. Lüt-üryan, kasıb insanların yüksək binalar tikməsi.” Bu deyilənlər […]
Fətvalar Qəbir, Axirət günü, Cənnət və Cəhənnəm Ticarət və maliyyə

Borclu adam cənnətə girəcəkmi? – Şeyx Süleyman ər-Ruheyli (VİDEO)

Yüklə Sual: Hədisdə borclu insanın cənnətə girməyəcəyi deyilir. Kimsə ölmədən öncə borcunu ödəməyə çalışıb, lakin borcu ödəməmiş dünyasını dəyişib. Bəs bu insan haqqında nə deyə bilərsiniz? Cavab (Şeyx Süleyman ər-Ruheyli): Kim insanların mal-dövlətini qaytarmaq niyyəti ilə alıbsa, Allah onun əvəzinə o borcu qaytarar. Necə ki, bu haqda Peyğəmbər (Ona Allahın salavatı və salamı olsun) xəbər […]
Fətvalar Qəbir, Axirət günü, Cənnət və Cəhənnəm

Ölülərin və dirilərin ruhları görüşürmü? – Şeyx Fovzan (VİDEO)

Yüklə Sualda deyilir ki, eşitdiyimə görə ölənlərin ruhu bərzəx həyatında görüşürlər. Bu doğrudurmu? Cavab: Bəli, bu haqda uca Allahın ayəsi vardır: “Allah (əcəli çatan kimsələrin) canlarını (ruhlarını) onlar öldüyü zaman, ölməyənlərin (hələ əcəli çatmayanların) canlarını isə yuxuda alar (çünki yuxu da ölüm kimi bir şeydir, yuxu zamanı ruh bədəni tərk edər). Ölümünə hökm olunmuş kimsələrin […]
Fətvalar Qəbir, Axirət günü, Cənnət və Cəhənnəm

Mehdi əleyhissəlam bu dövrdə çıxa bilərmi? – Şeyx Saleh əl-Fovzan (VİDEO)

Yüklə Sual: Sual soruşan deyir ki, biz Mehdinin çıxdığı vaxtda yaşayırıqmı? Şeyx Saleh əl-Fovzan: Daha doğrusunu Allah bilir. Lakin Peyğəmbərin (ona Allahın salavatı və salamı olsun) xəbər verdiyinə görə bu mütləq baş verəcəkdir. Amma bizim bunun bu vaxtda baş verəcəyini deməyimiz üçün əsas yoxdur. Biz bunun vaxtını dəqiq bilmirik.
Fətvalar Qəbir, Axirət günü, Cənnət və Cəhənnəm

Qiyamətin böyük əlamətləri – Şeyx Saleh bin Fovzan əl-Fovzan (VİDEO)

Yüklə Sual: Qiyamətin böyük əlamətlərinin birincisi hansıdır? Cavab(Şeyx Saleh əl-Fovzan): Qiyamətin böyük əlamətlərinin ilki Mehdinin gəlməsi, sonra dəccalın çıxması, sonra İsa əleyhissəlamın nazil olması, sonra günəşin batdığı yerdən çıxması, sonra heyvanın çıxmasıdır. Bundan sonra fitnələr qırılmış boyunbağı dənələrinin sürətlə düşdüyü kimi, dalbadal gələcək. Sual: Allah sizi xeyirlə mükafatlandırsın. Mehdi əleyhissəlamın gəlişini inkar edən haqqında nə […]
Fətvalar Qəbir, Axirət günü, Cənnət və Cəhənnəm

Tükləri ürpədəcək xatırlama – Şeyx Süleyman ər-Ruheyli (VİDEO)

Yüklə Peyğəmbər (ona Allahın salavatı və salamı olsun) demişdir: “Meyitin ardınca üç şey gedər: Ailəsi, mal-dövləti və əməli. Onların ikisi qayıdar, üçüncüsü isə onunla qalar. Ailəsi və mal-dövləti geri qayıdar, əməli isə onunla qalar.” Bizdən birinin əcəli çatdıqda, yuyulub kəfənləndikdən sonra çiyinlərdə daşındıqda, əməlisaleh olan kimsə “məni qəbrimə tez çatdırın!”, əgər əməlisaleh olmazsa “vay olsun, […]
Fətvalar Günahlar Qəbir, Axirət günü, Cənnət və Cəhənnəm

Bunu bilsən zülm etməkdən qaçarsan – Şeyx Süleyman ər-Ruheyli (VİDEO)

Yüklə Peyğəmbərimiz (ona Allahın salavatı və salamı olsun) çox dəyərli bir məsələ haqqında bizə xəbər vermişdir. Uca Allah qiyamət günü insanları lüt-üryan, sünnət olunmamış və kimsəsiz (ərəb. Buhmən) həşr edəcəkdir. Səhabələr dedilər, ey Allahın elçisi kimsəsiz (ərəb. Buhmən) nə deməkdir? Yəni, lüt-üryan məlumdur. Bu libassız deməkdir. Sünnət olunmamış sözü də məlumdur. Bəs kimsəsiz (ərəb. Buhmən) […]
Fətvalar Qəbir, Axirət günü, Cənnət və Cəhənnəm

Möminin ölüm anında və bərzəxdə BƏXTƏVƏRLİYİ – Şeyx Süleyman ər-Ruheyli (VİDEO)

Yüklə Şeyx Süleyman ər-Ruheyli: Həyatını Allah qorxusu və saleh əməllərlə keçirən mömin hər kəsin düçar olduğu əcəli gəldikdə bəxtəvər olacaqdır. Ölüm gəldikdə mələklər onu çağırıb deyəcəklər: “Ey gözəl nəfsdə yaşayan gözəl nəfs, şükür edərək çıx! Sənə rəhmət, gözəl ruzi və bağışlayan rəbblə müjdə vardır.” Möminin ruhu çıxdıqca bu çağırışla çağırılar. Ruhu bədənindən çıxana qədər bu […]
Kamal Hüseyn Qəbir, Axirət günü, Cənnət və Cəhənnəm

Kamal Hüseyn – Axirətə iman kitabı (14 dərs)

Axirətə İman Kitabı – Müqəddimə Qiyamətin Kiçik Əlamətləri Qiyamətin Kiçik Əlamətləri 1-ci Dərs Qiyamətin Kiçik Əlamətləri 2-ci Dərs Qiyamətin Kiçik Əlamətləri 3-cü Dərs Qiyamətin Kiçik Əlamətləri 4-cü Dərs Qiyamətin Kiçik Əlamətləri 5-ci Dərs Qiyamətin Kiçik Əlamətləri 6-ci Dərs Qiyamətin Kiçik Əlamətləri 7-ci Dərs Qiyamətin Böyük Əlamətləri Qiyamətin Böyük Əlamətləri 1-ci Dərs Qiyamətin Böyük Əlamətləri 2-ci […]
Məqalələr Qəbir, Axirət günü, Cənnət və Cəhənnəm

Qiyamət günü Qurani-Kərim özünə müxalif olanlara qarşı şahidlik edəcək

Səhih hədislərdə deyilir ki, Qiyamət günü Qurani-Kərim onu oxuyan insanlar üçün şəfaətçi olacaqdır. Muslimin “əs-Səhih” əsərində (804) Əbu Umamə əl-Bahilidən (Allah ondan razı olsun) rəvayət olunur ki, o Peyğəmbərin (ona Allahın salavatı və salamı olsun) belə dediyini eşitmişdir: “Quranı çox oxuyun. Həqiqətən qiyamət günü o, onu oxuyanlara şəfaətçi olacaqdır.” İmam Əhməd “əl-Musnəd” kitabında (6589) Abdullah […]
Bidət əhli ilə münasibət Dəvətin qaydaları Dində yeniliklər Əqidənin ümumi əsasları Mənhəcin ümumi əsasları Müsəlman hakimlərə münasibət Peyğəmbərlərə iman Qəbir, Axirət günü, Cənnət və Cəhənnəm Qəza və qədər Şeyx Qamət Süleyman Səhabələrə və Peyğəmbər ailəsinə münasibət Tövhid və növləri

Qamət Süleymanov – Sünnənin üsulu (31 dərs)

1. Səhabələrin yolu ilə getmək 2. Peyğəmbər bütün insanlar üçün gəlib 3. Bidəti tərk etmək 4. Hər bidət zəlalətdir 5. Bidət əhlinin əlamətləri 6. Mübahisələri tərk etmək 7. Hədislərə tabeçilik 8. Qiyas 9. Elm öyrənin 10. Quran və Sunnəyə tabe olmaq 11. Minhəc 12. Qəza və Qədərə iman etmək 13. Quran Allahın kəlamıdır məxluq deyil […]
Dində yeniliklər Əqidənin ümumi əsasları Mənhəcin ümumi əsasları Peyğəmbərlərə iman Qəbir, Axirət günü, Cənnət və Cəhənnəm Qəza və qədər Qohumluq əlaqələri Şeyx Qamət Süleyman Səhabələrə və Peyğəmbər ailəsinə münasibət Tövhid və növləri

Qamət Süleymanov – Əqidətul Vasitiyyə (23 dərs)

1. Quran məxluq deyil 2. Qiyamət günü Allahı görmək 3. Peyğəmbərin yolu, Allahın gecənin 1/3-i nazil olması 4. Allahın Əsma və Sifəti 1 (Allahın sevinməsi) 5. Allahın Əsma və Sifəti 2 (Allahın təəccüblənməsi) 6. Allahın Əsma və Sifəti 3 (Allahın səmada olması) 7. Allahın Əsma və Sifəti 4 8. Allahın Əsma və Sifəti 5 9. […]