Bölmə - Hədis və şərh

Dində yeniliklər Fətvalar Hədis və şərh

Şaban ayının orta gününü ibadətə həsr etmək – Şeyx Saleh bin Fovzan əl-Fovzan (VİDEO)

Yüklə Sual: Şaban ayının orta gecəsini ibadətə həsr etmək haqqında deyilən hədislər səhihdirmi? Cavab: Xeyr bu haqda deyilən hədislər səhih deyildir. Şaban ayının orta gecəsi, yaxud orta günü haqqında deyilən hədislərin heç biri səhih deyildir. Bu günlər ibadətə həsr edilməz. Amma kimsə daimi etdiyi ibadəti edə bilər, aidiyyəti üzrə həmin gecə, gecə namazını qıla bilər. […]
Hədis və şərh Səid İsrafilov

Səhih Buxarinin şərhi «Fəthul-Bəri» (34 dərs)

Səid İsrafilov   Müqəddimə və İmam əl-Buxarinin həyatı   1-ci Fəsil – Peyğəmbərə gələn vəhyin başlanğıcı kitabı 1. Hədis 1 – Əməllər ancaq niyyətlərə görədir 1   2. Hədis 1 – Əməllər ancaq niyyətlərə görədir 2   3. Hədis 2 – Ey Allahın elçisi! Sənə vəhy necə gəlir?   4. Hədis 3 – Allahın elçisinə […]
Fətvalar Hədis və şərh Qəbir, Axirət günü, Cənnət və Cəhənnəm

İffət sahibləri Allahın kölgəsində olacaqlar – Şeyx Muhəmməd bin Saleh əl-Useymin (Allah rəhmət etsin) (VİDEO)

Yüklə İnsan zina etmək imkanı ola-ola iffətini qoruyarsa, bu, ən üstün əməllərdən sayılar. Səhih hədisdə deyilir ki, Peyğəmbər (ona Allahın salavatı və salamı olsun) belə demişdir: “Allahın kölgəsindən başqa heç bir kölgənin olmadığı gün, Allahın kölgəsində olan yeddi qism insan olacaqdır: (Onlardan biri də) adlı-sanlı və gözəl qadın kişini zinaya çağırar, o isə “Mən Allahdan […]
Fətvalar Hədis və şərh Qida və içkilər

Ayaq üstə su içmək – Şeyx Saleh bin Fovzan əl-Fovzan (VİDEO)

Yüklə Peyğəmbər (ona Allahın salavatı və salamı olsun) demişdir: “Heç biriniz ayaq üstə içməsin.” (Muslim). Su və s. içməyin ədəb qaydasına görə, insan oturub içməlidir. Bəs ayaq üstə içmək olarmı? Peyğəmbər (ona Allahın salavatı və salamı olsun) bunu qadağan etmişdir və qadağa haramlığa dəlalət edir, yalnız onu haramlıq hökmündən çıxaran başqa dəlil olarsa o zaman […]
Fətvalar Hədis və şərh Qəbir, Axirət günü, Cənnət və Cəhənnəm

Qiyamətin əlamətləri: Məscid imamının tapılmaması – Şeyx Saleh bin Fovzan əl-Fovzan (VİDEO)

Yüklə Əbu Davud, Xarəşə bin əl-Hurr əl-Fizarinin bacısı Səlamətə bint əl-Hurrdan (Allah onlardan razı olsun) rəvayət edir ki, o Peyğəmbərin (ona Allahın salavatı və salamı olsun) belə dediyini eşitmişdir: “Məscid əhlinin özlərinə imamlıq edəcək adamı tapmadıqda, bir-birini imamlığa itələməsi qiyamətin əlamətlərindəndir.” (Əbu Davud: 581) Bəli, bu hədis (şərii) elmin azalacağından xəbər verir. Hətta məsciddə namaz […]
Cihad Fətvalar Hədis və şərh Müsəlman hakimlərə münasibət

“Ən gözəl cihad zalım rəhbərin önündə deyilən haqq sözdür!“ – Şeyx Fovzan (VİDEO)

Yüklə Sual: “Ən gözəl cihad zalım rəhbərin önündə deyilən haqq sözdür!” hədisi, sosial şəbəkələrdə rəhbərlərə etiraz edənlərə şamil edilirmi? Cavab: Xeyr, aid deyil. Çünki hədisdə zalım rəhbərin önündə deməkdən bəhs edilir. Yəni rəhbərlə üzbəüz gəldikdə deyər. Hədisdə deyilmir ki, minbərdə, yaxud küçələrdə etiraz eləsin. Deyir zalım rəhbərin qarşısında desin. Uca Allah Musa və Haruna dedi […]
Fətvalar Hədis və şərh Ümumi tərbiyə

Qohumluq bağlarını qoruyan kimdir? – Şeyx Saleh Ali Şeyx (VİDEO)

Yüklə Qohumluq bağlarını qoruyan kimsə, onunla əlaqəni kəsənlə, əlaqə quran kimsədir. Qohumluq əlaqəsi quran qohumla əlaqə quran, əlaqəni kəsənlə əlaqəni kəsən kimsə, ədalət prinsipinə əməl edir, amma qohumluq bağlarını qoruyan sayılmır. Hədisdə rəvayət olunub ki, Peyğəmbər (Ona Allahın salavatı və salamı olsun) belə demişdir: “Əvəz qaytaran kimsə qohumluq bağlarını qoruyan sayılmır…” Yəni, kimsə ona qarşı […]
Fətvalar Hədis və şərh Qohumluq əlaqələri

Yeni doğulmuş körpənin qulağına azan və iqamə oxumaq – Şeyx Muhəmməd Səid Raslən (VİDEO)

Yüklə Yeni doğulmuş uşağın qulağına azan və iqamə oxumaq icazəlidirmi? Əhli sünnə mənsubları bunu çox edirlər. Haqq olan budur ki, yeni doğulmuş körpənin qulağına azan və iqamə oxumaq şəriət dəlilləri ilə təsdiq edilmədiyi üçün bunu etmək olmaz. Bu haqda rəvayət olunan hədislər zəifdir. Şeyx Albani (Allah ona rəhmət etsin) bu haqda nəql olunan rəvayətləri əvvəlcə […]
Dəvətin qaydaları Dində yeniliklər Əqidənin ümumi əsasları Günahlar Hədis və şərh Mənhəcin ümumi əsasları Peyğəmbərlərə iman Qəza və qədər Şeyx Qamət Süleyman Tövhid və növləri

İbn Teymiyyənin “əl-Fətava əl-Kubra” (Kitəbu əs-Sünnə va əl-Bid`a) kitabındakı sual-cavablardan faydalar (15...

0-İbn Teymiyyənin həyatı. 1-Qurani gətirəndə ayağa qalxmaq olarmı 1.(2)-Qəbrın yaninda Quran qoymaq, oxumaq və şam yandirmaq olarmı 2-Quranla fala baxmaq olarmı camaatla yığışıb Quran oxumaq və dua etmək olarmı 3-5.Suallar-saqqal, namaz, dua və əhli beyt ilə bağlı suallara cavablar 6-Allahdan qeyrisinə baş əyənin hökmü nədir 7.(1)-İslam dinində ulduzlarla insanların əlaqəsi varmı 7.(2)-İslam dinində ulduzlarla insanların […]
Hədis və şərh Kamal Hüseyn Tarixi hadisələr

Kamal Hüseyn – Qissələr (10 dərs)

Abu Sufyanın Herakl ilə Olan Qissəsi Aişə (Allah ondan razı olsun) İFK HADİSƏSİ Qissəsi Bəni Israildən 3 Kimsənin Qissəsi Cəssəsənin Qissəsi Hökmdar – Sehrbaz – Balaca Uşağın Qissəsi İbrahim Və İsmailin (aleyhimussalam) Qissəsi Kəb İbn Məlikin Qissəsi Mağara Sahiblərinin Qissəsi Məsih Dəccəlin Qissəsi Rahib Cureycin Qissəsi
Əxlaq və ədəb Hədis və şərh Namaz Şeyx Qamət Süleyman Sual-cavab Təharət (Təmizlənmə)

Qamət Süleymanov – Məğrib dərsləri (Buxari, sual-cavab) – 92 dərs

01. Övrət yerinin örtünməsi 02. Heyzdə qadınların fərqi 03. Heyzli qadın necə qüsl almalıdır 04. Addım izlərinin savabını qazanmaq 05. Məscidləri adlandırmaq 06. Məsciddə əsir saxlamaq 07. Bazarda məscid 08. Məsciddə çadır qurmaq 09. Məsciddə dəstəmazı pozan hərəkət etmək 10. Məsciddə ədəb qaydaları 11. Məscidlər fərqlənir 12. Məscidə getməyin savabı 13. Məscidin əhkamları, ixtilaf zamanı […]
Hədis və şərh Məqalələr

Hər bir işdə Peyğəmbəri örnək götürməyə səsləyən hədislər – Şeyx Albani

Əbu Hureyrə,Allah ondan razı olsun, Peyğəmbərin (Ona Allahın salavatı və salamı olsun) belə buyurduğunu deyir: “Mənim ümmətimin hamısı cənnətə daxil olacaq. Yalnız cənnəti istəməyənlər müstəsnadır.” Səhabələr dedilər: “Kimlər istəməz? Peyğəmbər (Ona Allahın salavatı və salamı olsun) dedi: “Kim mənə itaət edərsə cənnətə daxil olar. Cənnəti istəməyənlər isə mənə asilik edənlərdir” (Buxari: Etisam kitabı). Ibn Abdullah,Allah […]
Hədis və şərh

Quranı anlamaq üçün ərəb dilinin kifayət etməməsi

Ötən söhbətdən görünür ki, insan ərəb dilini nə qədər dərindən bilsə belə yenə də Quranı hədislərsiz başa düşə bilməyəcək. Çünki, ərəb dilini bilən adam Peyğəmbərin (Ona Allahın salavatı və salamı olsun) səhabələrindən daha gözəl ərəb dilinə yiyələnə bilməz. Belə ki, onlar Quranın öz dillərində nazil olmasına və dillərinin başqa dillə qarışmamasına baxmayaraq irəlidə qeyd etdiyimiz […]
Hədis və şərh

Quranla kifayətlənib sünnəyə ehtiyac duymayanların zəlalətdə olmaları

Əfsuslar olsun ki, bəzi təfsirçilər və müasir yazıçılar Quranın zahirinə əsaslanaraq bütün yırtıcı heyvanların, həmçinin qızılı və ipəyi geyməyin də halal olmasını iddia edirlər. Hətta günümüzdə “Quranilər” deyilən azğın bir dəstə də mövcuddur. Onlar səhih sünnəyə üz tutmayaraq Quranı öz istəkləri və ağıllarına görə təfsir edirlər. Bu kəslər peyğəmbərin (Ona Allahın salavatı və salamı olsun) […]
Hədis və şərh

Sünnənin islamda məqamı

Həqiqətən həmd sənalar Allaha məxsusdur. Biz də Ona həmd səna edir, Ona sığınır və Ondan bağışlanma diləyirik. Nəfsimizin şərindən və pis əməllərimizdən Allaha sığınırıq. Allahın doğru yola yönəltdiyi kimsəni heç kəs bu yoldan azdıra bilməz, haqq yoldan azdırdığı kimsəni isə heç kəs doğru yola yönəldə bilməz. Mən şəhadət verirəm ki, Allahdan başqa ibadətə layiq haqq […]
Hədis və şərh

Quranı başa düşmək üçün sünnənin zəruriliyi

Allah təalənin Qurani Kərimdə buyurduğu: “Oğru kişi ilə oğru qadının gördükləri işin əvəzi kimi Allahdan cəza olaraq (sağ) əllərini kəsin.“ (əl-Maidə: 38) ayəsi, buna ən gözəl misaldır. Ayədə oğru sözü əl sözü kimi mütləq (yəni, mahiyyəti açıqlanmamış) deyilmişdir. Lakin Peyğəmbər (Ona Allahın salavatı və salamı olsun) oğru sözünü açıqlamış və demişdir: “Yalnız dinarın dörtdə birini […]
Hədis və şərh Məqalələr

Imam Nəsai a.r.e. və onun “Sünən” əsəri ilə tanışlıq

Rəhimli və mərhəmətli Allahın adı ilə Imam Nəsai kimdir? Onun tam adı, Əbu Abdurahman Əhməd ibn Şueyb ibn Əli ibn Bəhr ibn Sinən ən-Nəsaidir. Hicrətin 215-ci ilində Xorasanın məhşur vilayəti olan Nəsədə anadan olmuş və hicrətin 303-cü ilində Fələstində Ramlə şəhərində vəfat etmişdir.Dəraqutni demişdir: “Əbu Abdurrahman yaşadığı əsrdə bu elimlə məşğul olan hər bir kəsdən […]
Hədis və şərh Məqalələr

İmam Tirmizi a.r.e. və onun “Sünən” əsəri ilə tanışlıq

İmam Tirmizi-Allah ona rəhmət etsin-və onun “Sünən (əl-Cəmi)” əsəri ilə tanışlıq. Imam Tirmizi kimdir?Tam adı Əbu Isa Məhəmməd ibn Isa ibn Səvra ət-Tirmizidir. O, hicrətin 209-ci ilində anadan olmuş və 279-ci ilində vəfat etmişdir. Tirmizi Buxarinin yanında uzun müddətli dərs alan tələbələrdən biri idi. Alimlər onun elmli, hafiz, abid, zahid, Allahdan çox qorxan olmasını bildirmişlər. […]
Hədis və şərh Məqalələr

Imam ibn Macə a.r.e. və onun “Sünən” əsəri ilə tanışlıq

Imam ibn Macə kimdir? Onun tam adı, Əbu Abdulla Məhəmməd ibn Yezid ibn Macə mövla ər-Rabiu əl-Qazvinidir. Böyük təfsirçi alimlərdəndir. Hicrətin 209-cu ilində anadan olmuş və 273-cü ilində vəfat etmişdir.Böyük alim Əbu Yəla əl-Xəlili demişdir: “Ibn Macə bütün alimlərə görə mötəbər, hamı tərəfindən qəbul edilən və hədis elmlərinə malik olan böyük alimdir.” Imam ibn Macənin […]
Hədis və şərh Məqalələr

İmam Əhməd a.r.e. və onun “Musnəd” əsəri ilə tanışlıq

İmam Əhməd kimdir? Onun tam adı, Əhməd ibn Hənbəl ibn Hiləl əş-Şeybənidir. Bu böyük alim, əhli Sünnənin və hədis elminin imamıdır. O, hicrətin 164-cü ilində anadan olmuş və 241-ci ilində vəfat etmişdir.Imam Şafii demişdir: “Bağdadı tərk etdiyim zaman orada Əhməd ibn Hənbəldən daha elmli və daha əfzəl bir kəs yox idi.”Ibrahim əl-Hərbi deyir: “Əhmədi gördüm. […]
Hədis və şərh Məqalələr

Imam Malik a.r.e. və onun “Muvatta” əsəri ilə qısa tanışlıq

Bizə kamil şəkildə gəlib çatan elmi fəsillərə malik ilk hədis kitabı imam Malikin -Allah ona rəhmət etsin- “Muvatta” əsəridir. Allah onu insanlara sevdirmişdir. Muvatta imam Malikin zamanında yazılmış kitabların ən yaxşısı və ən çox faydalısı hesab olunur. Imam Şafii -Allah ona rəhmət etsin- “Muvatta” əsərini öz zamanına qədər yazılmış bütün hədis kitablarından daha üstün tutaraq […]
Hədis və şərh Məqalələr

Kim Cənnət əhlindən olan kimsəni görmək istəyirsə bu adama baxsin

DÖRDÜNCÜ HƏDİSKİM CƏNNƏT ƏHLİNDƏN OLAN KİMSƏNİ GÖRMƏK İSTƏYİRSƏ BU ADAMA BAXSIN Əbu Hureyrə (A.r.o.) deyir ki, “bir nəfər bədəvi Peyğəmbərin (s.a.v.) yanına gəldi və dedi: Mənə elə bir əməl göstər ki, mən onu etməklə cənnətə daxil ola bilim. Peyğəmbər (s.a.v.) dedi: Yalnız Allaha ibadət et və heç bir şeyi ona şərik qoşma, fərz namazları qıl, […]
Hədis və şərh Məqalələr

“Allaha iman gətirdim de, sonra doğru yolu tut”

BEŞİNCİ HƏDİS“ALLAHA İMAN GƏTİRDİM DE, SONRA DOĞRU YOLU TUT” Süfyan ibn Abdullah əs-Səqafi deyir ki, mən dedim: “Ey Allahın elçisi, mənə İslamda elə bir söz de ki, o barədə səndən sonra heç kəsdən soruşmayım: Peyğəmbər (s.a.v.) dedi: Allaha iman gətirdim de, sonra doğru yolu tut”[1] Müslim rəvayət etmişdir. Bu kişi Peyğəmbərdən (s.a.v.) ümumi məna kəsb […]
Hədis və şərh Məqalələr

Din nəsihətdir

ÜÇÜNCÜ HƏDİSDİN NƏSİHƏTDİRTəmim əd-Dari Peyğəmbərin (s.a.v.) belə dediyini rəvayət edir: “Din nəsihətdir. Din nəsihətdir. Din nəsihətdir. Orada olanlar: Ey Allahın elçisi, kimin üçün? – deyə soruşdular. O isə cavabında dedi: Allah, Onun kitabı, Peyğəmbəri, müsəlmanların rəhbərləri və bütün müsəlmanlar üçün nəsihət etmək”[1] Müslim rəvayət etmişdir. Peyğəmbər (s.a.v.) dediyinin əhəmiyyətini bildirmək və ümmətə yol göstərmək üçün […]
Hədis və şərh Məqalələr

Əməllər niyyətlərə görədir və Dində olmayan bir şeyi dinə əlavə etmək

BİRİNCİ HƏDİSƏməllər niyyətlərə görədir…Ömər ibn Xəttab t deyir ki, mən Peyğəmbərin r belə dediyini eşitmişəm: “Doğrudan da əməllər niyyətlərə görədir. Hər kəs etdiyi niyyətin savabına nail olacaqdır. Kimin hicrəti Allaha və rəsuluna olarsa, onun hicrəti Allaha və rəsulunadır. Kimin hicrəti əldə edəcəyi dünya mənfəətinə, yaxud evlənəcəyi qadına görə olarsa, onun hicrəti də ona görədir”[1]. Buxari […]
Hədis və şərh Məqalələr

“Allaha iman gətirdim de, sonra doğru yolu tut”

Beşinci hədis “Allaha iman gətirdim de, sonra doğru yolu tut” Süfyan ibn Abdullah əs-Səqafi deyir ki, mən dedim: “Ey Allahın elçisi, mənə İslamda elə bir söz de ki, o barədə səndən sonra heç kəsdən soruşmayım: Peyğəmbər (s.a.v.) dedi: Allaha iman gətirdim de, sonra doğru yolu tut“[1] Müslim rəvayət etmişdir. Bu kişi Peyğəmbərdən (s.a.v.) ümumi məna […]