Bölmə - Əxlaq və ədəb

Əxlaq və ədəb Fətvalar

Peyğəmbərin (ona Allahın salavatı və salamı olsun) uşaqlarla xoş rəftarı – Şeyx Süleyman ər-Ruheyli (VİDEO)

Yüklə Şeyx Süleyman ər-Ruheyli: İmamımız, örnəyimiz və Peyğəmbərimiz Muhəmməd (ona Allahın salavatı və salamı olsun) uşaqlarla xoş davranardı. Bir gün o əshabələri ilə birlikdə zöhr, yaxud əsr namazı qılmağa gedirdi. O nəvəsi Həsəni, yaxud Hüseyni də özü ilə apardı. Allah onların hər ikisindən razı olsun. Uşağı yanına qoyub namaz qılmağa başladı. Səcdə zamanı uzun-uzadı səcdə […]
Əxlaq və ədəb Fətvalar

Allaha qarşı ədəbli olmaq – Şeyx Xalid bin Dahavi əz-Zafiri (VİDEO)

Yüklə Şeyx Xalid bin Dahavi əz-Zafiri: Allaha qarşı ədəbli olmaq Onun dininə əməl etmək, əmr etdiyi əxlaqla həm daxilən, həm də zahirən əxlaqlanmaqdır. Allaha qarşı ədəbli olmaq üçün mütləq bu üç xüsusiyyət lazımdır: 1. Allahı ad və sifətləri ilə tanımaq; 2. Dinini və şəriət əhkamlarını, sevdiyi və narazı qaldığı işləri bilmək; 3. Elmi və əməli […]
Əxlaq və ədəb Fətvalar

Peyğəmbərə qarşı ədəbli olmaq – Şeyx Xalid bin Dahavi əz-Zafiri (VİDEO)

Yüklə Şeyx Xalid bin Dahavi əz-Zafiri: Peyğəmbərə (Ona Allahın salavatı və salamı olsun) qarşı ədəbli olmaq haqqında Qurani-Kərimdə kifayət qədər məlumat vardır. Bu xüsuda ən başlıca ədəb qaydaları bunlardır: 1. Ona təslimiyyət göstərmək; 2. Əmrlərini yerinə yetirmək; 3. Dediklərini qəbul etmək və təsdiqləmək; 4. Özünü ondan üstün tutmamaq; 5. Onun göstərişi olmadan, əmr və ya […]
Əxlaq və ədəb Fətvalar Namaz

Namaza gələrkən tələsmək – Şeyx Əbdüləziz bin Bəzz (Allah rəhmət etsin) (VİDEO)

Yüklə Sual: Namaza gələrkən qaçmaq icazəlidirmi? Cavab: Belə etmək lazım deyil, bu məkruhdur (bəyənilmir). Peyğəmbər (ona Allahın salavatı və salamı olsun) demişdir ki, namaza gəldikdə, gəzə-gəzə gəlin, sükunətli olun. Hansı rükətlərə (imamla) çatsanız qılın, çatmadığınız rükətləri isə tamamlayın. Namaza gələrkən qaçmaq, tələsmək olmaz. İnsan gəzə-gəzə, sükunətli və rahat halda gəlməlidir.  
Əxlaq və ədəb Fətvalar Günahlar

Sirri ifşa edən nə etməlidir? – Şeyx Əbdüləziz bin Bəzz (Allah rəhmət etsin) (VİDEO)

Yüklə Sual: Günlərin birində din qardaşlarımdan birinə Qurani Kərimə əhd verib dedim ki, bu sirr bizim ikimizin arasında qalacaq, nə mən, nə də o, heç kəsə danışan deyilik. Lakin mən məcburiyyət qarşısında bu sirri yaxın bir qohuma açdım. Mən nə etməliyəm? Cavab: Sən uca və nöqsansız Allaha tövbə etməlisən. Çünki sirr əmanətdir. Bu işdə sənə […]
Əxlaq və ədəb Fətvalar

İmam Əbu Hənifənin müdrikliyi – Şeyx Muhəmməd bin Saleh əl-Useymin (Allah hər ikisinə rəhmət etsin) (VİDEO)

Yüklə Abbasi xəlifəsi Mənsur eşidəndə ki, Əbu Hənifə (Allah rəhmət etsin) İbn Abbasın “istisna hətta uzun müddət sonra təsir edir.” – sözünə müxalif çıxır. (Yəni, İbn Abbasa görə and içdikdən sonra in-şə-Allah deyənin andı hökmdən düşür.) Bildiyiniz kimi, Mənsurun nəsil şəcərəsi Peyğəmbərə (ona Allahın salavatı və salamı olsun) gedib çıxır. İbn Abbas deyirdi ki, istisna […]
Əxlaq və ədəb Fətvalar

SƏBR NURDUR – Şeyx Useymin (Allah rəhmət etsin) (VİDEO)

Yüklə Əbu Malik əl-Əşari (Allah ondan razı olsun) Peyğəmbərin (Ona Allahın salavatı və salamı olsun) belə dediyini rəvayət edir: “Təmizlik imanın yarısıdır. Əlhəmdulilləh (zikri, böyük savabı ilə) tərəzini doldurur. Sübhənəllah və əlhəmdulilləh (zikri, böyük savabı ilə) göylə yerin arasını doldurur. Namaz nurdur. Sədəqə (insanın imanına, xeyirxahlığına) dəlildir. SƏBR NURDUR. Quran isə sənin lehinə, yaxud əleyhinə […]
Əxlaq və ədəb Fətvalar

Peyğəmbərin (ona Allahın salavatı və salamı olsun) uşaqlarla davranışı – Şeyx Əbdüləziz Ali əş-Şeyx (VİDEO)

Yüklə Sual: Peyğəmbərin (ona Allahın salavatı və salamı olsun) uşaqlarla davranışı, ünsiyyəti və gözəl mübarək göstərişi necə idi? Cavab: Bu haqda Peyğəmbərin (ona Allahın salavatı və salamı olsun) sünnəsində açıq-aydın bilgi vardır. Ənəs bin Malik (Allah ondan razı olsun) deyir ki, mən Peyğəmbərə (ona Allahın salavatı və salamı olsun) on il xidmət etdim. O, etmədiyim […]
Əxlaq və ədəb Fətvalar

Allah təqvasını daim gözünüz önünə alın – Şeyx Saleh bin Fovzan əl-Fovzan (VİDEO)

Yüklə Allah təqvasını daim: hər işinizdə, hər halınızda və harada olsanız daim gözünüz önünə alın. Peyğəmbər (ona Allahın salavatı və salamı olsun) demişdir: “Harada olursan ol, Allahdan qorx. Pis işdən sonra yaxşı iş gör ki, onu silib aparsın. İnsanlarla gözəl əxlaqlı davran.” Bəziləri camaat arasında olarkən, yaxud kimsə ona diqqət edərkən Allahdan qorxduğunu göstərir, insanlardan […]
Əxlaq və ədəb Kamal Hüseyn Peyğəmbərlər tarixi

Peyğəmbərin (sallallahu aleyhi və səlləm) əxlaqı – Kamal Hüseyn (17 dərs)

Peyğəmbərin (sallallahu aleyhi və səlləm) əxlaqı 1 Peyğəmbərin (sallallahu aleyhi və səlləm) əxlaqı 1   Peyğəmbərin (sallallahu aleyhi və səlləm) əxlaqı 2 Peyğəmbərin (sallallahu aleyhi və səlləm) əxlaqı 2   Peyğəmbərin (sallallahu aleyhi və səlləm) əxlaqı 3 Peyğəmbərin (sallallahu aleyhi və səlləm) əxlaqı 3   Peyğəmbərin (sallallahu aleyhi və səlləm) əxlaqı 4 Peyğəmbərin (sallallahu aleyhi […]
Əxlaq və ədəb Hədis və şərh Namaz Şeyx Qamət Süleyman Sual-cavab Təharət (Təmizlənmə)

Qamət Süleymanov – Məğrib dərsləri (Buxari, sual-cavab) – 92 dərs

01. Övrət yerinin örtünməsi 02. Heyzdə qadınların fərqi 03. Heyzli qadın necə qüsl almalıdır 04. Addım izlərinin savabını qazanmaq 05. Məscidləri adlandırmaq 06. Məsciddə əsir saxlamaq 07. Bazarda məscid 08. Məsciddə çadır qurmaq 09. Məsciddə dəstəmazı pozan hərəkət etmək 10. Məsciddə ədəb qaydaları 11. Məscidlər fərqlənir 12. Məscidə getməyin savabı 13. Məscidin əhkamları, ixtilaf zamanı […]
Əxlaq və ədəb Məqalələr

Yumşaq xasiyyətlilik

Nəzakət, kibarlıq, zəriflik və yumşaq xasiyyətli olmaq əxlaqın normalarının təzahürüdür. İnsan, ona qarşı həyata keçirilən pisliyi belə yaxşı bir xislətlə dəf etməlidir. Allah taala buyurur: “Yaxşılıqla pislik eyni ola bilməz! (Ey mö’min kimsə!) Sən (pisliyi) yaxşılıqla dəf et! (Qəzəbə səbirlə, cəhalətə elmlə, xəsisliyə comərdliklə, cəzaya bağışlanmaqla cavab ver!) Belə olduqda aranızda düşmənçilik olan şəxsi, sanki […]
Əxlaq və ədəb Məqalələr

Gözəl əxlaq

Millət öz vətəndaşlarının gözəl əxlaq və xoş sifətə malik olması ilə səciyyələnərək inkişaf edir, dünya millətləri arasında mövqeyi böyüyür, mədəniyyəti çiçəklənir. Insanlar arasında sevginin, xoş münasibətin itməsi onların dəyər-qiymətlərinin itməsinə, təməl prinsiplərinin qırılmasına, mövqelərinin sarsılmasına səbəb olur. Bu səbəbdən də İslam dini əxlaq məsələsinə mühüm yer ayırır, insan davranışını və onun başqaları ilə münasibətini tənzim […]
Əxlaq və ədəb Məqalələr

Ruminiyalı yolunu azdı, lakin haqqı tapdı – VİDEO

“Allah kimi düz yola yönəltmək istəsə, onun köksünü İslam (dini) üçün açıb genişləndirər, kimi azdırmaq istəsə, onun ürəyini daraldıb sıxıntıya salar. O, sanki göyə çıxar. Allah iman gətirməyənlərə pisliyi belə edər!” (“əl-Ənam” 125) “Sələf Xəbər”in alanba.com-a istinadən sizə təqdim edəcəyi bu videoda Ruminiyalı bir kişinin həyat yoldaşı ilə qardaş Türkiyəyə səyahətə gedərkən yolunu azması səbəbilə […]