Peyğəmbərlər tarixi Qamət Süleymanov Radikallıq və terrora münasibət

Şeyx Rabi ibn Hədi əl-Mədxalinin «Peyğəmbərin məqamı və onun haqları» kitabı
 

Şeyx Rabi ibn Hədi əl-Mədxalinin «Ən şərəfli Peyğəmbərin müdafiəsi» risaləsi