Peyğəmbərlər tarixi Qamət Süleymanov

Şeyx Rabi ibn Hədi əl-Mədxalinin «Peyğəmbərin məqamı və onun haqları» kitabı (5 dərs)