Bölmə - Əqidə və mənhəc

Əqidə və mənhəc Fətvalar

Şeyx Saleh Əli Şeyxin hər müsəlmana bilməsi vacib olan mükəmməl tövsiyəsi (VİDEO)

Şeyx Saleh Əli Şeyx haqqında: Şeyx Saleh ibn Əbdüləziz ibn Məhəmməd Əli Şeyx hicri ilə 1373- cü ildə (m.i.1959) ər-Riyad şəhərində elmli və saleh bir ailədə anadan olmuş, orta məktəbi də orada bitirmiş və dini təhsilə həris olduğu üçün İmam Məhəmməd ibn Səud adına İslam Universitetinin Quran və Onun Elmləri şöbəsinin Usul əd-din fakultəsini başa […]
Əqidə və mənhəc Fətvalar

Sələfilik əsasdır – Şeyx Saleh bin Fovzan əl-Fovzan (VİDEO)

Yüklə Sual: Allah sizi xeyirlə mükafatlandırsın. Sələfilik firqələrdən hesab olunurmu? Cavab: Ey qardaşım, sələfilik əsasdır, bu firqə sayılmır. Bu əsasdır. Buna müxalif olan nə varsa o batildir. Bəli, hansısa mənada bunu firqə adlandırmaq olar. Çünki uca Allah buyurur ki, “Onlar Allahın firqəsidir…” (əl-Mucadələ: 22). Bəli, sələfilik Allahın firqəsidir, buna müxalif olanlar isə şeytanın firqəsidir. Necə […]
Əqidə və mənhəc Fətvalar

Vəhdət – Şeyx Saleh bin Fovzan əl-Fovzan (VİDEO)

Yüklə Vəhdətə səbəb olan amil doğru əqidədir. Gərək vəhdət istəyənlərin əqidəsi tövhid etiqadı, ibadəti yalnız uca Allaha aid etmək olsun. Uca Allah buyurur: “(Ey insanlar!) Həqiqətən, bu (tövhid dini olan islam) tək bir din olaraq sizin dininizdir. Mən də sizin Rəbbinizəm. Buna görə də yalnız Mənə ibadət edin!” (əl-Ənbiya: 92). Bizim yalnız bir Rəbbimiz, bir […]
Əqidə və mənhəc Fətvalar

Əhli Sünnənin ən bariz xüsusiyyətləri – Şeyx Saleh əl-Fovzan (VİDEO)

Yüklə Sual: Möhtərəm şeyx əhli sünnənin ən bariz xüsusiyyətləri hansılardır? Cavab (Şeyx Saleh əl-Fovzan): Bismilləhi-r-Rahməni-r-Rahim. Həmd olsun aləmlərin rəbbinə. Peyğəmbərimiz Muhəmmədə, onun ailəsinə və bütün əshabələrinə Allahın salavatı və salamı olsun. Allaha şükür olsun ki, Əhli Sünnənin xüsusiyyətləri çoxdur. Ən bariz xüsusiyyət Allahın kitabı və Peyğəmbərin (ona Allahın salavatı və salamı olsun) sünnəsinə əməl etmək, […]