Faydalar Sual-cavab

Sual-Cavab (09.01.2017)

0:17 – 1) Mənhəcdən (sələfi yolundan) xəbəri olmayan qardaşlara nəsihət
1:04 – 2) Xeyirli işlərdə çətinliklər çoxalarsa, nə etmək lazımdır?
1:49 – 3) Sələfi şeyxlər hansı məsələlərdə şeyx Suheymiyə etiraz ediblər?
3:41 – 4) Hizbilərin öz bidətlərini örtməyə çalışmaları və tələubu (çaşdırmaq üçün sözlərlə oynamaları)
5:55 – 5) Bidətçilərin məclislərində və dərslərində iştirak edən qardaşlara nəsihət
7:06 – 6) ”Niyə görə Allah belə olmasını istəyib və s.?” –
deyən deist və ateistlərin məxluqa yaraşmayan suallarına cavab