Faydalar Mumeyyilər Sual-cavab

Batil (hizbi) yollar haqq (sələfi) yoldan ayrılıb – (Sual-Cavab; 05.01.2017)

0:17 – 1) Hər rəyi dəlil olaraq götürmək olarmı?
1:43 – 2) Cahil müsəlmanın kəsdiyi əti almaq olarmı?
2:21 – 3) Deyirlər ki, sələfi mənhəcinə (fəhminə) müxalif danışan elm tələbələr sizə pis təsir etdi
2:54 – 4) Artıq mənhəc məsələləri aydınlaşdırılıb və batil (hizbi) yol haqq (sələfi) yoldan ayrılıb
4:01 – 5) Hər növ xəvariclərdən uzaqlaşmağın və onlara qulaq asmamağın mühümlüyü
5:05 – 6) Ümumi sözdən, fətvadan və ya Quran ayəsindən hökm çıxarmaq bidət əhlinin üslubu deyilmi?!
6:33 – 7) Bidət əhli ilə oturub-duran və onları təbliğ edən şəxslərə sələfilər necə münasibət bəsləyirlər?
7:01 – 8) Öz hələbi (mumeyyi) mənhəcini qorumaq üçün Hələbiyə qarşı təfsilatlı cərhi qəbul etməyib “Şeyx Suheymi cərh olunub” deməklərində məqsəd nədir?!
9:16 – 9) Üşağı sünnət etmək müstəhəb yoxsa vacibdir?