Şeyx Qamət Süleyman Səid İsrafilov Xütbə

Cümə xütbələri – 2016

VIDEO


VIDEO


VIDEO


VIDEO


VIDEO


VIDEO


VIDEO


VIDEO


VIDEO


VIDEO


VIDEO


VIDEO


VIDEO


VIDEO


VIDEO


VIDEO


VIDEO


VIDEO


VIDEO


VIDEO


VIDEO


VIDEO


VIDEO


VIDEO


VIDEO


VIDEO


VIDEO


VIDEO


VIDEO


VIDEO


VIDEO