Fiqh Mənhəcin ümumi əsasları Nəsihət Quran və təfsir Sual-cavab

Sual-Cavab (25.12.2016) – Qamət Süleymanov

0:17 – 1) İmam 4 rükətli namazda 5-ci rükətə qalxarsa, camaat ona tabe olmalıdırmı?
0:46 – 2) Hirslənib lənət oxuyanlara nəsihət
1:42 – 3) Cüməyə yubanan qardaşlara nəsihət
2:16 – 4) Tövbə surəsi nə üçün bəsmələ ilə başlamır?
2:47 – 5) Rus dilində kimin dərslərinə qulaq asmaq olar?
3:29 – 6) Kafirin salamına necə cavab verilir?
4:05 – 7) ”Təkfirlə təbdi eynidir” şübhəsinə cavab. Əhli sünnənin əsaslarına (Quran, sünnə, və sələfin fəhmi [Quran və sünnəni sələflər kimi başa düşmək] ) tabe olmaq barədə
5:32 – 8) ”Şeyx Suheymi Hələbinin cərhindən dönüb” deyən hizbilərə-yalançılara cavab