Cərh və tədil qaydaları Dində yeniliklər Dostluq və düşmənçilik (əl-valə val-bara) Əqidənin ümumi əsasları Mənhəcin ümumi əsasları Mumeyyilər Şeyx Qamət Süleyman

Qamət Süleymanov – Bidət əhlinə meyl etmək Sələfin mənhəcinə qarşı cinayətdir (10 dərs)

Şeyx Ubeyd əl-Cəbiri

Sual 1: Bəzi mənhəcdə aydın olmayanlara hizbçilərlə oturmamağı dedikdə onlar deyirlər ki, bu mənhəc Şeyx ibn Bazın mənhəcidir. Doğurdan da Şeyx ibn Bazın mənhəci bu idi?

Sual 2: Bəziləri deyirlər ki, cavanlar elm öyrənsələr, bu onlara kifayətdir. Onlara hizbçilər barədə demək lazım deyil. Yəni elm öyrənsələr, hizbçilər barədə də biləcəklər. Elm öyrənmək hizbçiləri tanımağa kifayətdir, yoxsa onlara hizbçilər barədə demək lazımdır?


Sual 3: Bəzi elm tələbələri deyirlər ki, (məsələn, alimlər xüsusən bəzi şəxslər barədə bir hökm verdikdə və ya nəsə dedikdə) bizim filankəsin rəyinə tabe olmağımız şərt deyil. Şeyxə deyirlər ki, bu mövqe barədə nə deyə bilərsiniz?

Sual 4: Bir kişinin halı bilinmirsə, onun halını öyrənmək üçün sual vermək, araşdırmaq olarmı?

Sual 5: Əgər bir elm tələbəsi hansısa bir elm əhlinin kitabından nəyisə nəql etmək, köçürmək, demək istəyirsə, bu məsələdə qayda varmı?

Sual 6: İki söz var. Birində deyirlər ki, bu bidət sahibidir. Birində isə deyirlər ki, bu bidətçidir. Bidət sahibi deməklə, bidətçi deməyin arasında fərq varmı?

Sual 7: Bidət əhli ilə oturub, onlara daim nəsihət etmək sələfin yolundan, əməlindəndir, yoxsa yox?