Ailə münasibətləri Fətvalar Zikr və dua

Zifaf gecəsi hansı duanı etmək lazımdır? – Şeyx Əbdüləziz bin Bəzz (Allah rəhmət etsin) (VİDEO)

Yüklə

Sual: Zifaf gecəsi hansı dua edilməlidir?

Cavab:
Zifaf gecəsi zövcəsinin yanına daxil olduqda “Bismilləh” deyir və zövcəsinin əlindən tutub belə dua edir:
“Allahım Səndən onun xeyirini və Sənin ona bəxş etdiyin xeyirləri istəyirəm, Allahım onun şərrindən və onun şər xüsusiyyətlərindən Sənə sığınıram.”

Bundan başqa dualarla dua edib Allahdan onun xeyirini, əməlisaleh zövcə olmasını, gözəl zürriyyət üçün səbəb olmasını istəyə bilər. Bütün bu mənalarda dua etmək olar. Lakin sünnədə deyilən bu duanı etmək daha yaxşıdır.
“Allahım Səndən onun xeyirini və Sənin ona bəxş etdiyin xeyirləri istəyirəm, Allahım onun şərrindən və onun şər xüsusiyyətlərindən Sənə sığınıram.”

Əgər iki rükət namaz qılar və Rəbbinə dua edərsə, daha yaxşı olar. Bəzi sələflərin belə etdiyi rəvayət olunur.