Elşən Şəkərov Ümumi tərbiyə

Şeyx Abdur-Razzaq əl-Badrinin «Nəfsi tərbiyələndirmək üçün 10 qayda» kitabı – Elşən Şəkərov (2 dərs)