Əqidənin ümumi əsasları Səid İsrafilov

İmam Əbu Osman əs-Sabuninin «Sələflərin, Hədis əhlinin etiqadı» kitabının imam Rabi əl-Mədxalinin şərhi (14 dərs)