Əqidənin ümumi əsasları Mənsur Cəlilov

Şeyx Muhamməd ibn AbdulVahhabın «Altı əsas» kitabı Şeyx Fovzanın şərhi ilə (4 dərs)