Şeyx Qamət Süleyman

Şeyxul-İslam İbn Teymiyyənin «Həməviyyə» risaləsi (20 dərs)