Şeyx Qamət Süleyman

Şeyxul-İslam İbn Teymiyyənin «Həməviyyə» risaləsi (18 dərs)