Qamət Süleymanov Təharət (Təmizlənmə)

İbn Teymiyyə – Əl-Fətava əl-kubra (Kitəbu ət-Tahara) (4 dərs)