Fətvalar Ümumi tərbiyə

Şaban ayı Quran qarilərinin ayıdır – Şeyx Xalid bin Dahavi (VİDEO)

Yüklə

İbn Rəcəb (Allah ona rəhmət etsin) nəfsin Ramazan ayının ibadət və itaətinə tərbiyə edilməsi baxımından demişdir: “Bəzi sələfilər Şaban ayını, “Quran qarilərinin ayı” adlandırırdılar. Belə ki, onlar bu ayda çox oruc tutar və çox Quran oxuyardılar.”

Sələmə bin Kuheyl (Allah ona rəhmət etsin) demişdir: “Şaban ayına Qarilər ayı deyilirdi.”
Həbib ibn Əbu Sabit (Allah ona rəhmət etsin) Şaban ayı daxil olduqdan sonra deyərdi ki, bu Qarilər ayıdır.

Amr bin Qeys əl-Muləi (Allah ona rəhmət etsin) Şaban ayı daxil olanda dükanını bağlayar, vaxtını Quran oxumağa sərf edərdi.

Ey Allahın bəndələri, siz də qəlbiniz və əməllərinizlə Allaha yönəlin. Dünya sənin axirət tarlandır. Əgər burada yaxşı çalışsan qurtularsan. Əgər pis çalışsan uduzar və peşiman olarsan.