Fətvalar Ümumi tərbiyə

Nə qədər ki, qocalıb əldən düşməmisən FÜRSƏTİ DƏYƏRLƏNDİR – Şeyx Fovzan

Yüklə

Heç Allahdan həya etmirsən?!

Hər gecə yatırsan, qalxıb Allah üçün az da olsa namaz qılmırsan. Axı Allah sənə çox nemət verib, sağlamlıq bəxş edib və əmin-amanlıq verib. O həmçinin səni kənar işlərdən azad edib. Nə üçün bu nemətə görə Allaha şükr etmirsən?

Sən ömrünün bu böyük fürsətlərini yaxşı dəyərləndir.

İnsan gənc və gümrah yaşlarında çox çalışa bilər, qocalanda, əldən düşəndə və xəstələnəndə aciz olar. Ona görə də hər kəs ömrünün sonunda qoca və aciz duruma düşməmiş, gənc və gümrah vaxtlarını səmərəli keçirməlidir.

QOCALIQ GƏLMƏMİŞ GƏNCLİYİNİ, XƏSTƏLİK GƏLMƏMİŞ SAĞLAMLIĞINI SƏFƏRBƏR ET.