Çəkindirmələr (təhzir) Cərh və tədil qaydaları Şeyx Qamət Süleyman Sual-cavab Sual-cavab (mövzularla) Təriflər (təzkiyə)

Cərh və tədil (SUAL-CAVAB)