Ərəb dili Şeyx Qamət Süleyman

Ərəb əlifbası – Qamət Süleymanov (11 dərs)

1. Əlif hərfi. Ərəb əlifbası


2. Bə, Tə, Sə hərfləri. Ərəb əlifbası


3. Əlif, Bə, Tə, Sə hərflərin bir-birinə birləşməsi.


4. Cim, Hə, Xa hərfləri.


5. Dəl, Zəl, Ra, Zə (Zeyn) hərfləri.


6. Sin, Şin, Sad, Dad hərfləri.


7. Ta, Za hərfləri


8. Ayn, Ğayn, Fə, Qaf hərfləri


9. Kəf, Ləm, Mim, Nun hərfləri


10. Hə, Vav, Yə hərfləri


11. Tənvinlər, Mədd hərfləri, Sukun və Şəddə.