Şeyx Qamət Süleyman

Şeyx Rabi ibn Hədi əl-Mədxalinin «Sünnə, onun hüdudları və onları aşmaqdan çəkinmək» kitabı (12 dərs)