Əqidənin ümumi əsasları Şeyx Qamət Süleyman

Şeyx Ubeyd əl-Cəbirinin «”Lə iləhə illəLlah”-ın şərtləri» kitabı (8 dərs)

VIDEO


VIDEO


VIDEO


VIDEO


VIDEO


VIDEO


VIDEO


VIDEO