Bidət əhli ilə münasibət Cərh və tədil qaydaları Mumeyyilər Radikallıq və terrora münasibət Şeyx Qamət Süleyman Şübhələrə rəddiyələr

Şeyx Ubeyd əl-Cəbirinin «Mumeyyiliyin sələfi mənhəcinə qarşı cinayəti» kitabı (19 dərs)

Qamət Süleymanov


1. Müqəddimə


2. Ön söz


1-ci sual:
Mumeyyilərə bidətçilərlə-hizbilərlə oturmamağı dedikdə cavabında “şeyx İbn Baz onlarla oturururdu” deyirlər.

(1.1-ci hissə) Cavab:


Şeyx ibn Baz haqqında və şeyxin bidət əhli ilə oturmağının səbəbləri

(1.2-ci hissə) Cavab:


Təqlidin fəsadı. Sələfilərin bidət əhlinə münasibəti

(1.3-cü hissə) Cavab:


Bidət əhli ilə oturan 5 növ insan barədə


2-ci sual:
Bəziləri cavan elm tələbələrinə deyirlər ki, siz elmi öyrənin, amma müxaliflərin hizbi fikirlərini öyrənməyin, çünki elm öyrənsəniz onsuzda müxalifləri seçə biləcəksiniz. Sələfi mənhəcinə görə müxalif fikirləri öyrənmədən elm almaq kifayətdirmi?

(2.1-ci hissə) Cavab:


Peyğəmbərlər xeyir ilə şəri də öyrədirdilər. 
Haqq Quran, Sünnə və sələfin fəhmi ilə ölçülür.

(2.2-ci hissə) Cavab:


Şərdən və bidət əhlindən çəkindirmək barədə

(2.3-cü hissə) Cavab:


Bidət əhlindən danışılmasa, haqq və batil qarışacaq


3-cü sual:
Bəzi elm tələbələri mənhəcdə, xüsusən
cərh və təadil elmində böyük alimlərə müxalif olurlar
və bəraət kimi “kiminsə rəyinə tabe olmaq vacib deyil”
deyirlər. Onların tutduğu mövqe barədə nə deyə bilərsiniz?

(3.1-ci hissə) Cavab:


Məsələləri soruşmaq və dəqiqləşdirmək barədə

(3.2-ci hissə) Cavab:


“Kiminsə rəyinə tabe olmaq vacib deyil” – ümumi
və bir neçə (haqq və batil) məna verən kəlimələrdir.
Dəlilə əsəslanmış rəyə tabe olmaq vacibdir


4-cü sual:
Mövqeyi bilinməyən biri haqqında soruşmaq, onu
araşdırmaq və imtahana çəkmək olarmı?

Cavab:


Ehtiyac olduqda bir kimsəni imtahana çəkməyə dair dəlillər. 
İnsanın əsli zülm və cahillikdir.


5-ci sual:
Elm əhlinin kitabından və ya dərsindən nəql etdikdə hansı
şəri qaydalara riayət olunmalıdır?

(5.1-ci hissə) Cavab:

Sələfilərdən nəql etdikdə riayət olunmalı qaydalar barədə

(5.2-ci hissə) Cavab:

Bidət əhlindən nəql etdikdə riayət olunmalı şərtlər barədə


6-cı sual:
Bu şəxs bidət əhlindəndir və ya bu şəxs bidətçidir
ifadələrinin arasında fərq varmı?

Cavab:

Bidət əhli(sahibi) ilə bidətçinin arasındakı fərq barədə


7-ci sual:
Bəzi şəxslər bəlkə dəyişərlər deyə nəsihət etmək adı ilə aylarla ixvan, təbliğ camaatı və başqa bidət əhli ilə oturur.
Sələfilər belə ediblərmi?

Cavab:

Bidət əhlinə nəsihət etməyin zamanı və onlarla oturmamaq barədə


8-ci sual:
Deyirlər ki, xətaları olan insanları bəyan etməyə çağıran mənhəc müsəlmanları bölür və qəlblərini sərtləşdirir, bu doğrudurmu?

(8.1-ci hissə) Cavab:

Xeyiri bəyan etmək, şərdən və şər əhlindən çəkindirmək barədə

(8.2-ci hissə) Cavab:

Batil fikirdən və əməldən çəkindirməyin mühümlüyü barədə


9-cu sual:
B
əzilərinin iddiasına görə sələfilər camaata görə danışmalıdırlar ki,  cavanları öz ətraflarına yığsınlar. Həmçinin  sələfilərin rədd etməkdən başqa heç bir əməl görmədiklərini və onlarda camaatı uzaqlaşdıran şiddətlik olduğunu deyirlər. Bu şeylər sələfi dəvətində varmı?

Cavab:

İslamda nəsihət, rəddin və haqqı bəyan etməyin mühümlüyü barədə


10-cu sual:
Sələfi mənhəcində olan kəsə “sələfilikdən çıxdı” hökmünü nə vaxt vermək olar?

Cavab:

Sələfilikdən çıxardan şərtlər barədə