Əqidənin ümumi əsasları Fətvalar

Bürcləri oxumaq olarmı? – Şeyx Saleh əl-Fovzan (VİDEO)

Yüklə

Sual:
Sualda deyilir ki, gənc qız və oğlanlar arasında insanın şəxsiyyətini tanımaq üçün doğum gününə müvafiq gələn BÜRCLƏRin oxunması halı geniş vüsət almışdır. Bəzi saytlar isə istifadəçilərə müəyyən suallar verir və onların cavabı nəticəsində həmin şəxsin şəxsiyyətini müəyyən edir. Bunu etmək nə dərəcədə doğrudur?

Cavab (Şeyx Saleh əl-Fovzan):
Bu ulduz falına baxmaqdır. Bu, ulduzların mənzilinə və yerinə görə qərar verməkdir. Bu isə BÜTPƏRƏSTLİKDƏNDİR.

Sələflərimizin gözəl bir sözü var: Kim hansısa ulduza görə fala baxarsa, küfrdən pir pay almış olar. Bu halı çoxaltdıqca, küfrü də çoxalar.
Ulduzlar adi bir məxluqdur və onların belə bir qüdrəti yoxdur.