Əqidənin ümumi əsasları Fətvalar

İman və əqidənin fərqi nədir? – Şeyx Saleh bin Fovzan əl-Fovzan (VİDEO)

Yüklə

Sual:
Allah sizi xeyirlə mükafatlandırsın, iman və əqidənin fərqi nədir? Təkcə imanın olması kifayətdirmi?

Cavab (Şeyx Saleh əl-Fovzan):
İman əqidədir. İman və əqidə qəlbdə olur. İman və əqidə eyni şeydir. İman dil ilə demək, qəlb ilə etiqad etmək, əzalarla əməl etməkdir. Əqidə isə qəlbdə olan məqsəd, niyyət və əzmkarlıqdır.