Fətvalar İslam ayları və bayramları Məqalələr Ramazan

Ayı görsən belə, ölkə əhalisi ilə birgə oruc tut və bayram et! – Şeyx Abbad


Sual:
Hilalı (yeni doğmuş ayı) görən bir şəxs gedib bunu məsul şəxslərə bildirdi və onlar bunu (onun şahidliyini) qəbul etmədilər. Bu halda ona təkbaşına oruc tutmaq vacibdirmi?

Şeyx AbdulMuhsin əl-Abbad:
Bu məsələ haqqında hədis varid olub:

“Oruc sizin oruc tutduğunuz, iftar sizin iftar etdiyiniz, qurban isə qurban kəsdiyiniz gündür”

Yəni, belə əməllər camaatla birgə edilir. O, camaatdan ayrılmasın.